Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2011

08/06/2011

(Tamly) – Đã có thông báo mới về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành tâm lí học tại Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
Ngày 3 tháng 6 năm 2011, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã ra thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2011. Trong đợt này, Học viện tuyển sinh đào tạo cả hai trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Tâm lí học. Cá nhân nào có nhu cầu, hãy vào đường link sau để biết thêm chi tiết.

http://gass.edu.vn/vi/news/Tuyen-sinh-thac-sy/Thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-Thac-si-va-Tien-si-dot-2-nam-2011-76/

PH