Viện Tâm lý học tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí (03/04/2012 15:37) (25/01/2024)

(Tamly) - Sáng ngày 25/01/2024, tại Hội trường tầng 3, Viện Tâm lý học long trọng tổ chức lễ gặp mặt truyền thống cán bộ hưu trí.

Viện Tâm lý học tổ chức Tọa đàm khoa học: Kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam và Nhật Bản (05/03/2024)

(Tamly) - Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2024, tại phòng họp tầng 3, Viện Tâm lý học tổ chức tọa đàm khoa học “Kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam và Nhật Bản”.

Viện Tâm lý học tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực hành trị liệu tâm lý với chuyên gia Bỉ (18/03/2024)

(Tamly) - Ngày 18/3/2024, tại Hội trường tầng 3, Viện tâm lý học tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực hành trị liệu tâm lý với hai chuyên gia Bỉ.

Viện Tâm lý học tổ chức lễ phát động thi đua năm 2024 (08/03/2024)

(Tamly) - Sáng ngày 8/3/2024, tại Hội trường tầng 3, Công đoàn Viện Tâm lý học tổ chức lễ phát động thi đua năm 2024.

Viện Tâm lý học tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí (03/04/2012 15:37) (25/01/2024)

(Tamly) - Sáng ngày 25/01/2024, tại Hội trường tầng 3, Viện Tâm lý học long trọng tổ chức lễ gặp mặt truyền thống cán bộ hưu trí.

Viện Tâm lý học tổ chức Tọa đàm khoa học: Kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam và Nhật Bản (05/03/2024)

(Tamly) - Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2024, tại phòng họp tầng 3, Viện Tâm lý học tổ chức tọa đàm khoa học “Kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam và Nhật Bản”.

Viện Tâm lý học tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực hành trị liệu tâm lý với chuyên gia Bỉ (18/03/2024)

(Tamly) - Ngày 18/3/2024, tại Hội trường tầng 3, Viện tâm lý học tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực hành trị liệu tâm lý với hai chuyên gia Bỉ.

Viện Tâm lý học tổ chức lễ phát động thi đua năm 2024 (08/03/2024)

(Tamly) - Sáng ngày 8/3/2024, tại Hội trường tầng 3, Công đoàn Viện Tâm lý học tổ chức lễ phát động thi đua năm 2024.

Quyết định về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Viện Tâm lý học giai đoạn 2023 - 2025 (10/11/2023)

(Tamly) - Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1052/QĐ-KHXH về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Viện Tâm lý học giai đoạn năm 2023 - 2025.