Thông báo sách mới quý I năm 2022 (13/05/2022)

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý xin thông báo sách mới nhập từ tháng 1 - 3 năm 2022. Mời quý độc giả đón đọc.

Thông báo sách mới từ tháng 10-12 năm 2021 (22/12/2021)

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý xin thông báo sách mới nhập từ tháng 10-12 năm 2021. Mời quý độc giả đón đọc.

Thông báo sách mới từ tháng 7-9 năm 2021 (02/11/2021)

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý xin thông báo sách mới nhập từ tháng 7-9 năm 2021. Mời quý độc giả đón đọc.

Thông báo sách mới từ tháng 1-3 năm 2021 (16/04/2021)

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý xin thông báo sách mới nhập từ tháng 1-3 năm 2021. Mời quý độc giả đón đọc.

Giới thiệu sách mới "Bàn về xã hội nhường nhịn" của tác giả Phan Tân (04/03/2021)

(Tamly) - "Bàn về xã hội nhường nhịn" là Quyển 2 nằm trong bộ sách gồm 2 tập của tác giả Phan Tân được tác giả hoàn thành xong trong năm 2019, dầy 303 trang do NXB Khoa học xã hội in ấn và giới thiệu. Nếu như trong Quyển 1 "Xây dựng xã hội nhường nhịn", tác giả mong muốn định lượng bằng những con số về nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về sự nhường nhịn trên những hiện tượng đã và đang diễn ra thì trong Quyền 2 "Bàn về xã hội nhường nhịn" tác giả thấy rằng điều này đã thành sự thật cho dù chỉ mới ở cấp độ khiêm tốn và không gian thực nghiệm mới trên địa bàn là Hà Nội và Nghệ An.

Giới thiệu sách mới "Xây dựng xã hội nhường nhịn" của tác giả Phan Tân (11/01/2021)

(Tamly) - "Xây dựng xã hội nhường nhịn" nằm trong bộ sách gồm 2 Tập của tác giả Phan Tân được tác giả hoàn thành xong trong năm 2017, dầy 174 tr. do NXB Hội nhà văn in ấn và giới thiệu.

Giới thiệu sách mới "Không làm thinh với cảm xúc" của tác giả Gill Hasson (08/01/2021)

(Tamly) - Không làm thinh với cảm xúc - cuốn sách của tác giả Gill Hasson được hoàn thành xong vào tháng 11 năm 2019 do NXB Thế giới in ấn và xuất bản - sẽ mang đến cho những người trẻ còn đang loay hoay trong việc “làm bạn” với cảm xúc của chính mình. Cuốn sách này sẽ khiến các bạn trẻ từng bước thay đổi những định kiến về cảm xúc

Thông báo sách mới tháng 10 năm 2019 (22/10/2020)

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý xin thông báo sách mới nhập tháng 10 năm 2019. Mời quý độc giả đón đọc.

Thông báo sách mới tháng 9 năm 2019 (16/10/2020)

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý xin thông báo sách mới nhập tháng 9 năm 2019. Mời quý độc giả đón đọc.

Thông báo sách mới tháng 8 năm 2019 (15/10/2020)

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý xin thông báo sách mới nhập tháng 8 năm 2019. Mời quý độc giả đón đọc.