Thông báo sách mới tháng 12 năm 2011 (14/12/2011)

Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 12 năm 2011.

Giới thiệu sách �Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập� (14/03/2012)

(Tamly) – Cuốn sách này hiện có ở thư viện Viện Tâm lí học. Thông tin chung về cuốn sách: Phạm Minh Hạc, Thái Duy Tuyên (cb.). Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập. H.: Chính trị Quốc gia, 2011, 508tr., Vv2610.

Giới thiệu sách �Bản đồ tâm hồn con người của Jung� (14/03/2012)

(Tamly) – Cuốn sách này hiện có ở thư viện Viện Tâm lí học. Thông tin chung về cuốn sách: Stein Murray; Bùi Lưu Phi Khanh dịch. Bản đồ tâm hồn con người của Jung.-H.: Tri thức, 2011, 328tr., Vv2622.

Giới thiệu sách �Khám phá năng lực tinh thần� (14/03/2012)

(Tamly) – Cuốn sách này hiện có ở thư viện Viện Tâm lí học. Thông tin chung về cuốn sách: Caroline Myss; Thế Hùng, Kiến Văn dịch. Khám phá năng lực tinh thần.- H.: Lao động, 2011, 327tr.

Bộ sách �Sáng tạo và đổi mới� của Phan Dũng (bài 6) (19/04/2012)

(Tamly) - Trong quyển 6, tác giả Phan Dũng trình bày về các phương pháp sáng tạo.

Thông báo sách mới tháng 1 năm 2012 (25/04/2012)

(Tamly) - Gới độc giả một số sách mới trong tháng đầu năm 2012

Thông báo sách mới tháng 2 năm 2012 (25/04/2012)

(Tamly) - Gửi tới độc giả một số sách mới (Tiếng Việt và tiếng Anh) của số 2 năm 2012

Thông báo sách tháng 4 năm 2012 (27/04/2012)

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 4 năm 2012.

Giới thiệu sách: (02/05/2012)

(Tamly) - Giới thiệu sách: "Tranh chấp lao động và đình công trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta ",GS.TS. Vũ Dũng (chủ biên), Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2011.

Thông báo sách mới tháng 5 năm 2012 (13/08/2012)

(Tamly)- Thư viện Viện Tâm lý học gửi tới độc giả thông báo sách tháng 5 năm 2012.

Thông báo sách mới tháng 6 năm 2012 (13/08/2012)

(Tamly) - Kính gửi tới bạn đọc sách mới tháng 6 năm 2012 của thư viện Viện Tâm lý học

Thông báo sách mới tháng 7 năm 2012 (13/08/2012)

(Tamly) - Xin trân trọng gửi tới độc giả những cuốn sách hay tháng 7 năm 2012 của Thư viện Viện Tâm lý học

Giới thiệu �Chấm dứt tâm trạng chán nản trong công việc� của Volker Kitz, Manuel Tusch; do Trần Mai Phương dịch, NXB Phụ nữ, 2012, 231 trang (29/08/2012)

(Tamly) - Chúng ta sẽ chẳng thể tìm thấy sự hài lòng bằng cách liên tục tìm kiếm một công việc khác. Nhưng chúng ta có thể tìm thấy điều quý báu của cuộc sống nếu nhận ra chỉ vài hiểu biết đơn giản – về công việc, về con người và về chính chúng ta.

Giới thiệu sách �Hướng nghiệp từ thuở còn thơ� của Lê Khanh, NXB Phụ nữ, 2012, 227 trang (29/08/2012)

(Tamly) - Khi mỗi cá nhân đều có được sự tự tin vào giá trị bản thân, có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm với gia đình và xã hội, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, phù hợp, họ sẽ có nhiều cơ hội có một nghề nghiệp ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân.