Thư viện � Viện tâm lý học xin trân trọng thông báo sách tháng 7 năm 2009

02/02/2010

(Tamly)
1. Tăng cường năng lực nghiên cứu xây dựng chiến lược và chương trình hành động quốc gia về phòng ngừa và khắc phục lao động trẻ em ở Việt nam/ Viện khoa học lao động và các vấn đề xã hội . - H. : Lao động, 2002 . - 170tr., 20 cm
Từ khoá : Năng lực nghiên cứu, Lao động trẻ em, Chiến lược hành động quốc gia, Chương trình hành động quốc gia,
Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 6 chương chính. Chương 1: Khái niệm và phân loại lao động trẻ em. Chương 2: Hệ thống chỉ tiêu thu thập thông tin về lao động trẻ em. Chương 3: Hoạt động tập huấn, truyền thông và nghiên cứu tình huống về lao động trẻ em ở 3 xã. Chương 4: Phương hướng, giải pháp phòng ngừa và khắc phục lao động trẻ em. Chương 5: Vai trò của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở xã/phường của gia đình, dòng họ trong phòng ngừa khắc phục lao động trẻ em. Chương 6: Phương pháp luận lồng ghép phòng ngừa và khắc phục lao động trẻ em cào ác chương trình phát triển kinh tế- xã hội
Ký hiệu kho : Vv 1935
2. Chữa bệnh bằng tinh thần/ Stefan Zweig, Phùng Đệ d. . - H. : Thế giới, 1999 . - 469tr., 20 cm
Từ khoá : Bệnh tinh thần, Phương pháp chữa bệnh
Giới thiệu nội dung : "Chữa bệnh bằng tinh thần" trình bày ba gương mặt lịch sử, mỗi người sống trong những thời điểm xa nhau, ở những nước khác nhau trên thế giới, cuộc đời và tính cách không giống nhau, thậm chí đối lập nhau nhưng có cùng một ý chí gang thép, một mối quyết tâm không gì lay chuyển nổi, đó là cố gắng loại bỏ nỗi đau khổ của loài người do bệnh tật gây nên, bằng học thuyết của mình, bằng thực nghiệm sáng tạo của mình trên hàng nghìn, hàng nghìn người bệnh không phải chỉ trong cuộc đời hữu hạn của họ mà truyền lại cho biết bao thế hệ học trò của họ tiếp tục sự nghiệp cho đời sau
Ký hiệu kho : Vv 1895
3. Cơ sở lý luận của việc đánh giá chất lượng học tập của học sinh phổ thông/ Hoàng Đức Nhuận . - H. : Hà nội, 1996 . - 155tr., 20 cm
Từ khoá : Học tập, Học sinh phổ thông,
Giới thiệu nội dung : Nội dung chính gồm 3 phần. Phần 1: Những vấn đề chung. Phần 2: Tổng quát về tình hình đánh giá, thi cử ở Việt nam. Phần 3: Yêu cầu cơ bản và kỹ thuật tiến hành một quy trình đánh giá chất lượng dạy học
Ký hiệu kho : Vv 1924, Vv 1938
4. Cơ sở nghệ thuật ngẫu hứng/ Phạm Duy Khuê . - H. : Văn học, 2007 . - 387tr., 20 cm
Từ khoá : Nghệ thuật, Cơ sở nghệ thuật
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Vai trò của tiềm thức trong hoạt động sáng tạo, trình diễn và thưởng thức nghệ thuật sân khấu. Chương 2: Vai trò của tưởng tượng trong hoạt động sáng tạo, trình diễn và thưởng thức nghệ thuật sân khấu. Chương 3: Linh cảm và hoạt động nhận thức linh cảm trong sáng tạo và thưởng thức tác phẩm sân khấu. Chương 4: Nhận thức tâm linh trong ứng tác và ứng diễn. Chương 5: Phương pháp thể loại của sân khấu kịch hát truyền thống dân tộc
Ký hiệu kho : Vv 1971
5. Triết học mở và xã hội mở/ Maurice Cornforth, Đỗ Minh Hợp d. . - H. : Khoa học xã hội, 2002 . - 735tr., 20 cm
Từ khoá : Triết học mở, Xã hội mở,
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách đề cập 3 phần chình. Phần 1: Về triết học mở. Trong phần này nói về tính chất khoa học của chủ nghĩa Mác, cách tiếp cận, ý nghĩa, tính tất yếu của phép biện chứng. Phần 2: Những tiền đề cho chính trị. Phần này nói về chủ nghĩa duy lịch sử và tiên đoán lịch sử, khoa học vận dụng vào chính trị, cách mạng xã hội, thiết chế quyền lực chính trị. Phần 3: Tiến bộ theo hướng xã hội mở. Phần này nói về bình đẳng, tự do, xã hội mở, chủ nghĩa cộng sản
Ký hiệu kho : Vv 1999
6. Khoa học chẩn đoán tâm lí/ Trần Trọng Thủy . - H. : Giáo dục, 1992 . - 283tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý, Khoa học chẩn đoán tâm lý
Giới thiệu nội dung : Sách gồm 4 phần. Phần 1: Những vấn đề lí luận chung. Phần 2: Các phương pháp chẩn đoán trí tuệ. Phần 3: Các phương pháp chẩn đoán nhân cách. Phần 4: Trắc nghiệm giáo dục
Ký hiệu kho : Vv 1877
7. Con đường sáng tạo/ Nguyễn Hữu Hiệu . - H. : Nhà xuất bản Trẻ, 2002 . - 255tr., 20 cm
Từ khoá : Tri thức, Văn học, Nghệ thuật viết văn, Phương pháp sáng tác,
Giới thiệu nội dung : "Con đường sáng tạo" do Nguyễn Hữu Hiệu biên dịch và giới thiệu nhằm cung cấp một số tri thức về sáng tác của những tác giả phương Tây, những tác giả tạo bước ngoặt và triệt để đổi mới trong tác phẩm của họ từ thế kỷ trước: Nietzche, Rimbaud, Henry Miller, Sopennhauer..Quyển sách nói nhiều về phương pháp sáng tác, nghệ thuật viết văn. Song người đọc không chỉ phân biệt được sự sáng tạo khác nhau ở nhiều lĩnh vực xã hội mà còn cảm thức sự sáng tạo độc đáo ở mỗi tác giả được nói đến
Ký hiệu kho : Vv 1966
8. Giáo dục học một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Hà Thế Ngữ . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2001 . - 445tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục học, Giáo dục, Quản lý giáo dục
Giới thiệu nội dung : Nhân kỉ niệm lần thứ 70 ngày sinh của Cố Giáo sư Hà Thế Ngữ, Viện khoa học giáo dục tuyển chọn một số công trình của Giáo sư để xây dựng thành tuyển tập. Những bài viết này được sắp xếp theo từng chủ đề chẳng hạn như những vấn đề lí luận chung về giáo dục và giáo dục học, vấn đề dự báo và chiến lược phát triển giáo dục vấn đề quản lí giáo dục
Ký hiệu kho : Vv 1998
9. Chinh phục các làn sóng văn hóa: Những bí quyết kinh doanh trong môi trường văn hóa đa dạng / Fons Trompenaars, Charles Hampden Turner, Long Hoàng d. . - H. : Tri thức, 2006 . - 444tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách "Chinh phục các làn sóng văn hóa" chính là lời giải đáp khi đưa ra những lý giải và trình bày cách thức để các doanh nghiệp đối phó với những vấn đề về văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển. Đây là cuốn sách đầu tiên chỉ cho những nhà quản lý chuyên nghiệp cách xây dựng những kỹ năng giao thoa văn hóa cần thiết trong môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay. Cuốn sách cố gắng mang lại cho người đọc một sự hiểu biết tốt hơn về văn hóa của chính họ và về những khác biệt văn hóa nói chung. Ngoài ra cuốn sách cũng cung cấp một vài nhận thức về văn hóa trong tình huống khó xử giữa "toàn cầu" với địa phương cục bộ mà các tổ chức quốc tế đang gặp phải
Ký hiệu kho : Vv 2008
10. Những tình huống thường gặp trong quản lí trường học: Cách suy nghĩ và ứng xử thành công / Lục Thị Nga . - H. : Giáo dục, 2004 . - 99tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục, Quản lý giáo dục, Quản lý trường học, ứng sử sư phạm
Giới thiệu nội dung : Kết cấu cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Thực chất của quản lí giáo dục là sự ứng xử các tình huống giáo dục. Phần này chúng tôi chuẩn bị một số nội dung sơ lược về lý luận nghệ thuật ứng xử. Phần 2: Những mẩu chuyện tình huống thường gặp trong quản lí trường học. Phần này là phần chính của cuốn sách. Sau mỗi mẩu chuyện, chúng tôi đều kèm theo lời bình được đóng khung, chữ in nghiêng. Đó là những lời nhắn nhẹ nhàng thực tế cho mỗi tình huống cụ thể
Ký hiệu kho : Vv 1957
11. Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục/ Quentin Stodola, Kalmer Stordahl, Nghiêm Xuân Nùng d. . - H. : Hà nội, 1995 . - 289tr., 20 cm
Từ khoá : Trắc nghiệm giáo dục, Đo lường, Giáo dục
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Trắc nghiệm dùng ở lớp học. Phần 2: Lý thuyết về đo lường. Phần 3: Các bài trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa. Phần 4: ứng dụng trắc nghiệm
Ký hiệu kho : Vv 2002
12. Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI/ Phạm Minh Hạc . - H. : Chính trị Quốc gia, 2002 . - 574tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục, Quản lý giáo dục
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách tập trung trình bày xu thế phát triển giáo dục trên thế giới, giới thiệu một số nét đặc trưng về cải cách giáo dục, kinh nghiệm quản lý giáo dục, nguồn kinh phí dành cho giáo dục của một số nước trên thế giới...Đặc biệt cuốn sách còn đi sâu giới thiệu nền giáo dục của một số nước như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaixia, Inđônêxia...
Ký hiệu kho : Vv 1921
13. Lịch sử tâm lý học/ Nguyễn Ngọc Phú . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2004 . - 250tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Lịch sử tâm lý học
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này gồm các chương sau: Chương 1: Các tư tưởng tâm lý học thời kỳ Cổ Đại. Chương 2: Các tư tưởng tâm lý thời Trung Cổ. Chương 3: Các tư tưởng tâm lý học thời Phục hưng. Chương 4: Các tư tưởng tâm lý học thế kỷ XVII. Chương 5: Các tư tưởng tâm lý học nửa đầu thế kỷ XIX. Chương 7: Sự ra đời của tâm lý học với tư cách là một khoa học độc lập. Từ 1 đến chương 7 tác giả trình bày các vấn đề phát triển của các tư tưởng tâm lý học theo thời gian. Chương 8: Tâm lý học Gestalt. Chương 9: Tâm lý học hành vi. Chương 10: Phân tâm học. Chương 11: Sự hình thành và phát triển tâm lý học hoạt động. Chương 12: Sự hình thành và phát triển tâm lý học ở Việt nam
Ký hiệu kho : Vv 1923
14. Tâm lí học trí tuệ/ Phan Trọng Ngọ . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2001 . - 298tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lí học, Tâm lý học trí tuệ
Giới thiệu nội dung : Nội dung tài liệu gồm 7 chương. Chương 1 giới thiệu các hướng tiếp cận vấn đề trí tuệ trong tâm lí học. Chương 2 phân tích các mô hình cấu trúc của trí tuệ. Chương ba và chương bốn là nội dung chủ yếu của tài liệu phân tích sự hình thành, phát triển trí tuệ của cá nhân và các yếu tố chi phối sự phát triển. Chương 5 bàn riêng về các phương pháp nghiên cứu trí tuệ trong tâm lí học. Chương 6 đề cập một số vấn đề về trẻ em phát triển chậm về trí tuệ. Chương 7 giới thiệu một số vấn đề về trực giác trí tuệ trong truyền thống văn hóa Phương Đông cổ đại
Ký hiệu kho : Vv 1941
15. Một số vấn đề về tâm lý học quân sự trong xây dựng quân đội/ Nguyễn Ngọc Phú . - H. : Quân đội nhân dân, 2000 . - 408tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Tâm lý học quân sự, Quân đội
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này được chia ra làm ba phần. Phần 1: Tác giả đề cập tới những mốc cơ bản của sự hình thành và phát triển của chuyên nghành tâm lý học quân sự, chỉ ra những phương hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Phần thứ hai: Nhằm giới thiệu một số nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh có liên quan đến tâm lý học quân sự. Phần thứ ba: Đề cấp tới một số vấn đề liên quan đến Tâm lý học tập thể quân nhân, Tâm lý học kỷ luật quân sự, Tâm lý học sư phạm quân sự, Tâm lý học lãnh đạo- quản lý bộ đội
Ký hiệu kho : Vv 1965
16. Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21 / Thomas L. . - H. : Nhà xuất bản Trẻ, 2006 . - 818tr., 20 cm
Từ khoá : Thế giới phẳng, Lịch sử thế giới
Giới thiệu nội dung : "Thế giới phẳng" là câu chuyện về những biến động lớn diễn ra trong thời đại của chúng ta, tác giả đã vạch ra "nguyên nhân và cách thức mà toàn cầu hóa đang bùng nổ với tốc độ ghê gớm" cũng như giải mã thế giới phẳng một cách rất tài tình khiến độc giả hiểu được những biến động khôn lường đang diễn ra ngay trước mắt họ. Bằng một khả năng phân tích những vấn đề phức tạp về chính sách đối ngoại và kinh tế đạt tới mức phi thường, ông đã mô tả cách thức mà sự làm phẳng thế giới đã xuất hiện vào buổi ban mai của thế kỷ 21, tầm quan trọng của nó đối với các quốc gia, các công ty, các cộng đồng và các cá nhân đồng thời chỉ ra các biện pháp để các chính phủ và các xã hội thích nghi với thế giới phẳng
Ký hiệu kho : Vv 1905
17. Nghệ thuật bán hàng và tìm hiểu tâm lý khách hàng/ Trung tâm xuất bản của Liên hiệp công nghệ mới- sản phẩm . - H. : Truung tâm xuất bản Hà nội, 1990 . - 87tr., 20 cm
Từ khoá : KInh doanh, Nghệ thuật kinh doanh, Nghệ thuật bán hàng, Tâm lý khách hàng
Giới thiệu nội dung : Chương 1: Người tiêu dùng- đối tượng cần quan tâm trước tiên của kinh doanh. Chương 2: Lưu thông hàng hóa theo quan niệm kinh tế và tâm lý học. Chương 3: Nghiên cứu tâm khách hàng. Chương 4: Những yêu cầu đối với người bán hàng. Chương 4: Những yêu cầu đối với người bán hàng. Chương 5: Quá trình bán hàng theo quan điểm tâm lý học. Chương 6: Tập huấn bán hàng
Ký hiệu kho : Vv 1955
18. Về phát triển văn hóa và xây dựng con người thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa/ Phạm Minh Hạc,Nguyễn Khoa Điềm . - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . - 511tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách bao gồm 9 chương, tập trung trình bày những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với phát triển văn hóa và xây dựng con người, mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển trong thời kỳ mới, phát triển toàn diện con người và xây dựng lối sống, đạo đức và chuẩn giá trị mới, một số vấn đề về dân tộc và tôn giáo... Trong phần kết luận cuốn sách đã nêu ra một số khuyến nghị và giải pháp cho các vấn đề trên
Ký hiệu kho : Vv 1889
19. Kiểm định chất lượng trong giáo dục Đại học/ Nguyễn Đức Chính . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2002 . - 559tr.
Từ khoá : Kiểm định chất lượng, Giáo dục đại học
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc cơ sở lí luận khoa học về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực này của nhiều nước tiên tiến trên thế giới và các nước đang phát triển trong khu vực. Cuốn sách còn giới thiệu Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng và điều kiện đảm bảo chất lượng và điều kiện đảm bảo chất lượng dùng cho các trường đại học Việt nam
Ký hiệu kho : Vv 1903
20. Tính phổ biến và tính đặc thù trong phát triển kinh tế thị trường/ Phạm Văn Dũng . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2009 . - 271tr., 20 cm
Từ khoá : Kinh tế thị trường, Tính phổ biến kinh tế thị trường, Tính đặc thù kinh tế thị trường
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này đề cập đến một số vấn đề như: bản chất và các đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường, nhận thức về kinh tế thị trường, phát triển kinh tế thị trường và vận dụng cho Việt nam, tìm hiểu con đường phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc sau 30 năm cải cách mở cửa, tác động của can thiệp của Nhà nước tới thị trường
Ký hiệu kho : Vv 2017
21. Ươm mầm tài năng lãnh đạo doanh nghiệp/ Robert M.Fulmer, Jay A.Conge, Nhật Minhd. . - H. : Tri thức, 2009 . - 357tr., 20 cm
Từ khoá : Doanh nghiệp, Lãnh đạo doanh nghiệp, Lãnh đạo
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Quản lý kế nhiệm: một nhu cầu mới. Chương 2: Ai nên "sở hữu" công tác quản lý kế nhiệm. Chương 3: Định nghĩa và nhận diện tài năng. Chương 4: Kết nối quá trình kế nhiệm với phát triển. Chương 5: Đánh giá và đảm bảo thành công dài hạn. Chương 6: Tương lai của quản lý kế nhiệm; ánh sáng chói lòa hay vùng mây u tối
Ký hiệu kho : Vv 2019
22. Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009 . - 238tr., 20 cm
Từ khoá : Tham nhũng, Biện pháp chống tham nhũng, Trung Quốc
Giới thiệu nội dung : Nội dung sách tập trung trình bày các dạng tham nhũng, nguyên nhân của tình trạng tham nhũng và một số biện pháp chống tham nhũng của Trung Quốc
Ký hiệu kho : Vv 2016
23. Người nam châm/ Jack Canfield, Thu Huyềnd. . - H. : Lao động- xã hội, 2009 . - 191tr., 20 cm
Từ khoá : Luật hấp dẫn,
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách là một hướng dẫn đơn giản giúp bạn sử dụng "Luật hấp dẫn" để tạo ra cuộc sống như bạn mong ước. Trong cuốn sách này, tác giả không chỉ giải thích những gì bạn cần biết mà còn chỉ ra những gì bạn cần làm để thu hút những thứ bạn muốn vào cuộc sống của mình. Cuốn sách nêu ra các vấn đề quan trọng như xác định rõ mục đích và hành động. Cuốn sách cũng giúp bạn từng bước nhận ra mục tiêu và khát vọng mà bạn mong muốn vươn tới. Trong quá trình đó bạn sẽ hiểu thêm về bản thân mình- bạn thật sự là ai và tại sao bạn lại ở đây
Ký hiệu kho : Vv 2018
24. Một góc nhìn trí thức/ Nhiều tác giả . - H. : Nhà xuất bản Trẻ, 2005 . - 371tr., 20 cm
Từ khoá : Trí thức,
Giới thiệu nội dung : Đây là tập sách mỏng chứa đựng một độ dày lớn về vị trí thức, một độ sâu đủ sức thuyết phục trước một dung lượng câu chữ hết sức hạn hẹp, một độ nóng hiện rõ trên bề mặt thời cuộc trong từng vấn đề đặt ra mà những tưởng các nội dung ấy đã thật sự ổn định, đã trở thành căn cơ kinh điển đến mức cổ điển và một độ cao về kỳ vọng của lực lượng tri thức nước nhà trong vận hội mới của non song
Ký hiệu kho : Vv 1995
25. Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học / Nguyễn Đức Hưởng d. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000 . - 581tr., 21cm.
Từ khoá : Tâm lý học, Khoa học về con người, Phương pháp luận
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách tổng kết những thành tựu của Tâm lý học Liên Xô về phạm trù cơ bản của Tâm lý học tương lai. Pạmb trù phản ánh, hành động, nhân cách, giao tiếp, quân hệ giữa cái xã hội và cái sinh học trong tâm lý người. Tác giả còn vạch ra cái phát triển của Tâm lý học trong giai đoạn mới. Trong đó Tâm lý học là cái khoa học trọng tâm về con người.
Ký hiệu kho : Vv1951
26. Tư duy lại tương lai/ Rowan Gileson, Vũ Tiến Phúc d. . - TP. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2002 . - 435tr., 20cm.
Từ khoá : Tư duy, Lãnh đạo, Thị trường
Giới thiệu nội dung : cuốn sách có các phần như: Nhìn lại các nguyên tắc, nhìn lại vấn đề cạch tranh,nhìn lại sự kiểm soát và tính phức tạp,nhìn lại vai trò lãnh đạo,nhìn lại thị trường, nhìn lại thế giới.
Ký hiệu kho : Vv1970
27. Tốc độ tư duy/ Bill Gates . - TP. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2002 . - 463, 21cm
Từ khoá : công nghệ thông tin, Internet, tư duy
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm 6 phầm: Phần 1: Mạch máu thông tin, Phần 2: Thương mại - Internet thay đổi mọi thứ, Phần 3: Quản lý thông tin đổ thay đổi tư duy chiến lược, Phần 4: Hiểu rõ các hoạt động kinh doanh, Phần 5: những tổ chức đã biết, Phần 6: Dự kiến điều bất ngờ.
Ký hiệu kho : 1968
28. Giáo dục học: Giáo trình đào tạo giáo viên THSP mầm non hệ 12 +2 / Nguyễn ánh Tuyết . - Tái bản lần 1 . - H. : Giáo dục, 1999 . - 431tr., 21cm.
Từ khoá : Giáo dục, Sư phạm, Đào tạo
Giới thiệu nội dung : Tác phẩm giới thiệu các hình thức giáo dục giảng dạy khác nhau cho các giáo viên trung học sư phạm mầm non hệ 12+2, nhằm trang bị cho họ thêm những kiến thức về phương pháp dạy trẻ mầm non.
Ký hiệu kho : Vv1911
29. Văn hóa xã hội chủ nghĩa: Tập bài giảng / Trần Văn Bính . - H. : Chính trị Quốc gia, 1997 . - 306tr., 19cm.
Từ khoá : Văn hóa, Xã hội chủ nghĩa
Giới thiệu nội dung : Tác phẩm đề cập đến lĩnh vực văn hóa trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, đề ra các hướng lý giải về các vấn đề thực tiễn đang được đặt ra ở nước ta trên lĩnh vực văn hóa, đi sâu nghiên cứu đường lối, chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước ta.
Ký hiệu kho : Vv 1914
30. Dạy và học hợp quy luật hoạt động trí óc: Giới thiệu phương pháp sư phạm của Antoine de Grandrie / Nguyễn Hữu Lương . - H. : Văn hóa Thông tin , 2002 . - 243tr., 21cm.
Từ khoá : Sư phạm , Giáo dục , Đào tạo
Giới thiệu nội dung : Tác phẩm giới thiệu về tư tưởng sư phạm của Antoine de la Grandrie trong vấn đề dạy và học sao cho phù hợp với quy luật hoạt động của trí óc, để từ đó đưa ra các phương pháp giảng dạy và học tập hiệu quả hơn.
Ký hiệu kho : Vv 1913
31. Nghiên cứu giá trị nhân cách theo phương pháp Neo Pi-R cải biên. - H. : Khoa học xã hội, 2007 . - 593tr.;, 21cm
Từ khoá : Nhân cách, Trắc nhiệm tâm lý, Nhân cách con người Việt Nam
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này nói về việc nghiên cúu giá trị nhân cách con người Việt Nam theo phương pháp đo đạc tâm lý đang thịnh hành nhất trên thế giới Neo Pi-R , gồm có 4 chương :Chương 1: Cơ sở lý luận ; Chương 2 : Phương pháp nghiên cứu ;Chương 3 :kết quả nghiên cứu ;Chương 4: Nhận xét và kiến nghị.
Ký hiệu kho : Vv 1880
32. Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2006 . - 322tr., 21cm
Từ khoá : Giáo dục, Giáo dục Việt Nam, Xã hội học tập
Giới thiệu nội dung : Đây là cuốn sách tuyển chọn giới thiệu một số bài báo cáo khoa học trong các cuộc hội thảo nói về xã hội học tập và các điều kiện cơ bản xây dựng xã hội học ở Việt Nam.
Ký hiệu kho : Vv1976
33. Văn hóa và nguyên lý quản trị. - H. : Thống kê, 1996 . - 324tr., 31cm
Từ khoá : Văn hóa, Quản trị
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này trình bày về nghề nghiệp quản trị,sách gồm 3 phần:Phần 1:Đại cương văn hóa trị nước;Phần 2:Đại cương về văn hóa chính trị; Phần 3:Đại cương về quản trị học hiện đại.
Ký hiệu kho : Vv1939
34. Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2004 . - 254tr., 21cm
Từ khoá : Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội, Item
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách trình bày phương pháp luận,quy trình và các nguyên tắc,kỹ thuật thiết kế công cụ đo lường,cácphương pháp phân tích Item,chọn mẫu,đánh giá độ tin cậy.Ngoài ra còn đưa ra các mô hình xử lý số liệu và bảng phiếu hỏi mẫu để bạn đọc tham khảo.
Ký hiệu kho : Vv1952
35. Hồ Chí Minh những vấn đề tâm lý học nhân cách. - H. : , 1995 . - 208tr., 21cm
Từ khoá : Hồ Chí Minh, Giáo dục nhân cách
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này là tập hợp các bài viết của một số nhà tâm lý học,giáo dục học gồm 3 phần: Phần 1:Tư tưởng Hồ Chí Minh về Tâm lý học nhân cách;Phần2:Hồ Chí Minh về con đường hình thành và giáo dục nhân cách - nhân cách Hồ Chí Minh.
Ký hiệu kho : Vv1977
36. Xã hội hóa giáo dục. - H. : Chính trị quốc gia, 2001 . - 211tr., 21cm
Từ khoá : Giáo dục, Quản lý nhà nước về giáo dục
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm 6 chương. Chương1:Xã hội hóa công tác giáo dục. Chương2:Xã hội hóa giáo dục mầm non. Chương 3:Xã hội hóa giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã phường. Chưong 4:Xã hội hóa giáo dục trung học phổ thông. Chương 5:Quản lý nhà nước trong việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục. Chương 6:Xã hội hóa giáo dục ở địa bàn nông thôn.
Ký hiệu kho : Vv1904
37. Vấn đề nhân cách trong tâm lý học ngày nay/ Đào Thị Oanh . - H. : Giáo dục, 2007 . - 488tr., 21cm
Từ khoá : Tâm lý, Tâm lý học nhân cách
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này gồm 2 phần:Phần 1: Những vấn đề lý luận về nhân cách. Phần 2: Phương pháp nghiên cứu nhân cách
Ký hiệu kho : Vv1908
38. Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội/ Nguyễn Công Khanh . - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . - 254tr., 20 cm
Từ khoá : Đo lường, Khoa học xã hội, Công cụ đo lường
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách trình bày phương pháp luận, quy trình và các nguyên tắc, kỹ thuật thiết kế công cụ đo lường, các phương pháp phân tích item, chọn mẫu, đánh giá độ tin cậy, độ hiệu lực, thiết kế công cụ đo cũng như các bước cơ bản thực hành các kỹ năng thu nhập, xử lý, thích nghi hóa dữ liệu đó. Ngoài ra trong phụ lục còn đưa ra các mô hình xử lý số liệu và bảng phiếu hỏi mẫu để bạn đọc tham khảo
Ký hiệu kho : Vv 1952
39. Cơ sở tâm lý học thần kinh/ A.R.Luria, Võ Thị Minh Chí d. . - H. : Giáo Dục, 2003 . - 543tr., 21cm.
Từ khoá : Tâm lý học, Quá trình tâm lý, Hoạt đông tâm lý
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này gồm có 3 phần, Phần 1: Tổ chức chức năng của não và hoạt động tâm lý. Phần 2: Các hệ thống định khu trong não và phân tích chức năng của chúng. Phần 3: Các quá trình tâm lý và não của chúng.
Ký hiệu kho : Vv1937
40. Tiến tới một xã hội học tập ở Việt nam/ Nguyễn Ngọc Phú . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội , 2006 . - 322tr., 20 cm
Từ khoá : Xã hội học tập, Báo cáo khoa học, Giáo dục
Giới thiệu nội dung : Tập sách này tuyển chọn giới thiệu một số báo cáo khoa học nói về các vấn đề như: Khái niệm và các điều kiện cơ bản để xây dựng xã hội học tập, về các điều kiện xây dựng xã hội học tập ở Việt nam, giáo dục Việt nam: hiện trạng và yêu cầu đổi mới, hội nhập với nền kinh tế thế giới và việc hình thành xã hội học tập ở Việt nam, phát triển nhu cầu nhận thức với việc xây dựng xã hội học tập, giáo dục không chính quy và xã hội học tập, phát triển giáo viên và người học- một trong những điều kiện để xây dựng xã hội học tập, phương hướng xây dựng và phát triển xã hội học tập ở Việt nam, xây dựng xã hội học tập trong quân đội
Ký hiệu kho : Vv 1976
41. Văn hóa và nguyên lý quản trị/ Nguyên Văn Đáng . - H. : Thống kê, 1996 . - 324tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Nguyên lý quản trị, Quản trị
Giới thiệu nội dung : Mục đích cuốn sách này là đưa ra một khuôn khổ quan niệm để trình bày một cách có trình tự kiến thức căn bản về quản trị. Tác giả đã cố gắng cô đọng nội dung các tư tưởng văn hóa cai trị thời xưa làm cơ sở để phát triển có hệ thống các tư tưởng và lý thuyết quản trị hiện đại. Cuốn sách được viết để phục vụ rộng rãi cho công tác quản lý cơ quan Nhà nước, quản trị doanh nghiệp hay các tổ chức giáo dục và xã hội khác
Ký hiệu kho : Vv 1939
42. Phương pháp tri thức về tri thức/ Edagar Morin, Lê Diên d. . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2006 . - 471tr., 22 cm
Từ khoá : Tri thức, Phương pháp tri thức, Khoa học nhận thức
Giới thiệu nội dung : Mục đích cuốn sách này không phải là để phổ cập hay tổng hợp thành quả hiện nay của những "khoa học nhận thức" khác nhau, đặc biệt về bộ não, tinh thần và trí tuệ. Mục đích của nó là xem xét những khả năng và những giới hạn của tri thức của con người từ những thành tựu ấy và những vấn đề do chúng đặt ra
Ký hiệu kho : Vv 1883
43. Các học thuyết về tâm lý học phát triển/ Patricia H., Vũ Thị Chín d. . - H. : Văn hóa thông tin, 2003 . - 459tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học phát triển, Học thuyết tâm lý học
Giới thiệu nội dung : Mục đích quyển sách này là nói về lịch sử xây dựng lý thuyết về tâm lý học phát triển. Trong phần giới thiệu này những câu hỏi dưới đây được đặt ra cho các thuyết: một thuyết phát triển là gì?. Một thuyết phát triển có giá trị gì? Sự việc và lý thuyết có liên quan thế nào. Những vấn đề chính của tâm lý học phát triển là gì?
Ký hiệu kho : Vv 1886
44. Bàn về đặc điểm sinh thể con người Việt nam/ Lê Nam Trà . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1994 . - 159tr., 20 cm
Từ khoá : Sinh thể, Con người Việt nam
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này giới thiệu với bạn đọc những vấn đề về phương pháp nghiên cứu sinh học và những vấn đề về đặc điểm sinh thể con người Việt nam đã được nghiên cứu trước đây, làm cơ sở cho các nghiên cứu phát triển hiện nay và sau này
Ký hiệu kho : Vv 1878
45. Sự phát triển trí tuệ của học sinh lớp 1 dưới ảnh hưởng của việc thay đổi cơ sở định hướng trong dạy học/ Phan Trọng Ngọ . - H. : Hà nội, 1994 . - 142tr., 20 cm
Từ khoá : Trí tuệ, Học sinh lớp 1, Giáo dục, Định hướng dạy học
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần giới thiệu. Phần 2: Một số vấn đề lý luận về sự phát triển trí tuệ trẻ em và cơ sở định hướng hành động học tập của học sinh trong tâm lý học sư phạm. Chương 3: Sự phát triển trí tuệ của học sinh lớp 1 dưới ảnh hưởng của việc thay đổi cơ sở định hướng trong dạy học
Ký hiệu kho : Vv 1926
46. Vấn đề nhân cách trong tâm lí học ngày nay/ Đào Thị Oanh . - H. : Giáo dục, 2007 . - 448tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Nhân cách
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này được xem như bước đầu để tập hợp, lựa chọn và chuẩn bị thích nghi hóa một số công cụ nghiên cứu nhân cách vì đây là một hướng nghiên cứu ứng dụng quan trọng bên cạnh các hướng nghiên cứu khác nhằm đưa ra một mô hình lí thuyết cho việc nghiên cứu nhân cách và một số phương pháp chuẩn hóa để đánh giá sự phát triển nhân cách phát triển một cách hài hòa, toàn diện, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại
Ký hiệu kho : Vv 1908
47. Xã hội hóa giáo dục/ Viện khoa học giáo dục . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2001 . - 211tr., 20 cm
Từ khoá : Xã hội hóa, Giáo dục, Xã hội hóa giáo dục
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Xã hội hóa công tác giáo dục- một phương thức làm giáo dục nhằm xã hội hóa cá nhân và cá thể hóa. Chương 2: Xã hội hóa giáo dục mầm non. Chương 3: Xã hội hóa giáo dục tiểu học và THCS trên địa bàn xã, phường. Chương 4: Xã hội hóa giáo dục THPT. Chương 5: Quản lí Nhà nước trong việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục. Chương 6: Xã hội hóa giáo dục ở địa bàn nông thôn
Ký hiệu kho : Vv 1904
48. Bài tập thực hành tâm lí học/ Trần Trọng Thủy . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2002 . - 214tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Bài tập thực hành
Giới thiệu nội dung : Các bài tập thực hành trong quyển sách này được chia thành các phần: 1: Nhập môn tâm lí học. 2: Giao tiếp và hoạt động. 3: Nhân cách và tập thể. 4: Các quá trình nhận thức. 5: Các quá trình cảm xúc và ý chí. 6: Tâm lý học lứa tuổi. 7: Tâm lý học sư phạm. Sau cùng có phần hướng dẫn cách tiến hành nghiên cứu một đề tài tâm lý học. Các bài tập trên gồm ba loại: a)Các bài tập nhằm ôn tập lý thuyết, các bài tập nhằm vận dụng lý luận vào việc giải quyết một số tình huống thực tế, các bài tập rèn luyện kỹ năng thực nghiệm, xử lý kết quả thức nghiệm
Ký hiệu kho : Vv 1975
49. Sự đỏng đảnh của phương pháp: Các lý thuyết và phương pháp trong văn hóa nghệ thuật / Beuve Sainte, Đỗ Lai Thúy bs. . - H. : Văn hóa thông tin, 2004 . - 566tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa nghệ thuật, Phương pháp nghiên cứu
Giới thiệu nội dung : "Sự đỏng đảnh của phương pháp" nhằm giới thiệu với bạn đọc một cách tương đối hệ thống các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu trong văn hóa nghệ thuật suốt hai thế kỷ qua ở phương Tây. Ngoài việc cung cấp kiến thức tham khảo, mở rộng không gian nghiên cứu cuốn sách muốn thức nhận một điều là cùng với sự phát triển của con người và xã hội, các lí thuyết văn hóa cũng không đứng im mà luôn phát triển bằng con đường vừa kế thừa vừa thay thế nhau. Bởi vậy "sự đỏng đảnh" này có thể rút ra không có một phương pháp nào là tuyệt đối. Và việc ứng dụng một phương pháp nào đó với tư cách là phương pháp chủ đạo là tùy thuộc vào trường hợp cụ thể, cố nhiên vẫn dùng các phương pháp khác làm bổ trợ
Ký hiệu kho : Vv 1979
50. Giáo dục đại học chất lượng và đánh giá/ Đại học quốc gia Hà nội . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2005 . - 458tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục, Chất lượng giáo dục, Giáo dục Đại học
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này bao gồm những bài viết liên quan đến vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm đó là "chất lượng giáo dục đại học". Các tác giả là những nhà nghiên cứu giáo dục, nhà giáo lâu năm trong lĩnh vực giáo dục đại học. Qua những bài viết của mình họ thể hiện tâm huyết với việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng đào tạo đại học nói riêng. Cuốn sách này nằm trong loạt các công trình khoa học mà Trung tâm đã và sẽ công bố
Ký hiệu kho : Vv 1984
51. Lịch sử văn minh nhân loại/ Vũ Dương Ninh . - H. : Giáo dục, 1997 . - 222tr., 20 cm
Từ khoá : Lịch sử văn minh, Lịch sử văn minh thế giới
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 9 chương. Chương 1: Văn minh Bắc Phi và Tây á. Chương 2: Lịch sử văn minh ấn độ. Chương 3: Văn minh Trung Hoa. Chương 4: Văn minh khu vực Đông Nam á. Chương 5: Lịch sử văn minh Hy Lạp và La mã cổ đại. Chương 6: Lịch sử văn minh phương Tây thời trung đại. Chương 7: Sự tiếp xúc giữa các nền văn minh. Chương 8: Sự xuất hiện văn minh công nghiệp. Chương 9: Văn minh thế giới thế kỷ XX
Ký hiệu kho : Vv 1972
52. Đại cương văn hóa Phương Đông/ Lương Duy Thứ . - H. : Giáo dục, 1996 . - 316tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Văn hóa Phương Đông
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách trình bày về cơ sở văn hóa của Trung Hoa và ấn độ là những nền văn hóa có ảnh hưởng rộng lớn ở Phương Đông và có liên quan mật thiết với văn hóa Việt nam. Hai nền văn hóa này cũng được coi là cội nguồn hoặc xã hoặc gần của nhiều nền văn hóa ở phương Đông trong đó có hàng loạt nước ở Đông Bắc á và Đông Nam á, sách còn viết về Nhật Bản là một nước có cội nguồn văn hóa Nho giáo và Phật giáo bên cạnh Thần giáo bản địa đồng thời là biểu tượng của quốc gia phát triển nhất ở phương Đông trong thời hiện đại
Ký hiệu kho : Vv 1918
53. Bộ sách kinh điển về phân tâm học/ Sigmund Freud, Trần Khang d. . - H. : Văn hóa thông tin, 2005 . - 330tr., 20 cm
Từ khoá : Văn minh, Truyền thống văn hóa, Tâm thần
Giới thiệu nội dung : Bộ sách này gồm một số loại được tuyển lựa kỹ lưỡng từ những tác phẩm kinh điển của các bậc thầy về phân tâm học như Freud, Adler, Jung, Horney và Fromm, phân tích tâm lý bệnh hoạn của con người ở các mặt tính dục, xã hội, môi trường sống, truyền thống văn hóa tới chứng tâm thần những sai lệch hàng ngày như viết sai, lỡ lời...
Ký hiệu kho : Vv 1979
54. Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI/ Peter F.Drucker, Vũ Tiến Phúc d. . - HCM. : Nhà xuất bản Trẻ, 2003 . - 298tr., 20 cm
Từ khoá : Quản lý, Chiến lược quản lý, Quản lý bản thân
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này chỉ bàn về những đề tài "nóng bỏng" của ngày mai mà thôi, đó là những vấn đề thiết yếu, trọng tâm, có tính chất sống còn và chắc chắn sẽ là thách thức chủ yếu của ngày mai trong lĩnh vực quản lý thế kỷ XXI
Ký hiệu kho : Vv 1969
55. Khách hàng chưa phải là thượng đế: Đặt nhân viên lên hàng đầu để khách hàng thật sự là thượng đế / Hal F.Rosenbluth, Minh Hạnh d. . - H. : Tri thức, 2009 . - 315tr., 24 cm
Từ khoá : Kinh doanh, Khách hàng, Phong cách lãnh đạo
Giới thiệu nội dung : "Khách hàng chưa phải là thượng đế" chỉ ra phong cách lãnh đạo mới trong thế kỷ 21: "Đặt nhân viên lên hàng đầu rồi mới đến khách hàng". Cuốn sách chỉ ra rằng có được những nhân viên thích hợp với từng vị trí và phục vụ tận tâm, học tập và đào tạo suốt đời mọi lúc, mọi nơi, coi dịch vụ là sự kết hợp của ba yếu tố: thái độ, nghệ thuật và quy trình, tạo điều kiện để mỗi nhân viên thể hiện hết khả năng của mình, luôn khuyến khích, hình thành và nuôi dưỡng các ý tưởng, tìm kiếm cơ hội khi có sự thay đổi, sử dụng công nghệ để giải phóng nhân viên
Ký hiệu kho : VL 539
56. Bức khảm văn hóa Châu á: Tiếp cận nhân học / Grant Evans, Cao Xuân Phổd. . - H. : Văn hóa dân tộc, 2001 . - 530tr., 24 cm
Từ khoá : Văn hóa, Bức khảm văn hóa, Văn hóa Châu á, Nhân học
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách nói về các vấn đề chính như: Châu á và sự tưởng tượng nhân học, nguồn gốc Châu á: khảo cổ học và nhân học, bức khảm ngôn ngữ học, gia đình Châu á: sự hình thành hộ gia đình, trật tự thiên hạ: nhân học và nhà nước, tôn ti và thống trị, bức khảm tộc người, phụ nữ Châu á: nhân học và việc nghiên cứu phụ nữ
Ký hiệu kho : VL 500


Thư viện
Viện tâm lý học