Phương pháp

04/10/2012

(Tamly) - A. Osborn là người mô tả phiên bản đầu tiên của PP CPS gồm 7 giai đoạn dựa trên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo của ông.
Năm 1952, trong cuốn "đánh thức trí óc của bạn" (Wake up your Mind), A. Osborn là người mô tả phiên bản đầu tiên của PP CPS gồm 7 giai đoạn dựa trên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo của ông. Đó là các giai đoạn sau:

1. Định hướng (chỉ ra vấn đề);
2. Chuẩn bị (thu thập các dữ liệu thích hơp);
3. Phân tích (các dữ liệu thích hợp);
4. Giả thuyết (tạo các ý tưởng có thể lựa chọn);
5. Ươm nuôi (Tạo sự thuận lợi cho các cảm hứng, ngẫu hứng xuất hiện);
6. Tổng hợp (lắp các mảnh rời rạc lại với nhau);
7. Kiểm tra (đánh giá các kết quả)

Năm 1963 A. Osborn đưa ra biến thể mới của PP. CPS gồm 3 giai đoạn. Đó là:

1. Tìm sự kiện (nhấn mạnh việc xác định vấn đề và chuẩn bị);
2. Tìm ý tưởng (phát và phát triển các ý tưởng);
3.Tìm lời giải (đánh giá và tiếp nhận lời giải cuối cùng).

Sau khi Osborn mất năm 1966, S. Parnes cùng các cộng sự phát triển tiếp phiên bản của A. Osborn thành PP. CPS năm giai đoạn, gồm:

1.Tìm sự kiện;
2.Tìm vấn đề;
3.Tìm ý tưởng;
4.Tìm lời giải;
5.Tìm sự tiếp nhận.

Mô hình CPS Osborn - Parnes năm giai đoạn (tr.228)

 
Tính nhạy bén vấn đề Sự hỗn độn hoặc mục địch Giai đoạn 1. Tìm sự kiện Giai đoạn 2. Tìm vấn đề Giai đoạn 3. Tìm ý tưởng Giai đoạn 4. Tìm lời giải Giai đoạn 5. Tìm sự tiếp nhận  Kế hoạch Hành động Các thách thức mới


Hoa Lê (Biên soạn)

Nguồn: Bộ sách “sáng tạo và đổi mới” của Phan Dũng, xuất bản bởi Nhà xuất bản Trẻ năm 2010, q.6