Thông báo sách mới tháng 10 năm 2019

22/10/2020

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý xin thông báo sách mới nhập tháng 10 năm 2019. Mời quý độc giả đón đọc.

1. Xây dựng xã hội nhường nhịn/ Phan Tân –H.: Hội nhà văn, 2017.- 174tr.

Nội dung: Cuốn sách được chia làm bốn phần. Phần 1: Bối cảnh của một xã hội nhường nhịn và thiếu nhường nhịn. Phần 2: Xã hội thiếu nhường nhịn. Phần 3: Đi tìm thêm nguyên nhân. Phần 4: Xây dựng xã hội nhường nhịn: đất nước- xã hội- con người có thể? Tại sao không!

Ký hiệu kho: Vv 5708, Vv 5709.

2. Tự lực chưa đủ mà phải tự chủ- ứng dụng tâm lý học để kiểm soát bản thân/Hàn Xuân Trạch, Ngọc Thúy d. –H.: Thế giới, 2019.- 255tr.

Nội dung: Cuốn sách này giúp bạn tìm được lời giải đáp cho những nhan đề về tự kiểm soát, giúp bạn sẵn sàng ứng phó với những khó khăn trên đường đời. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ bắt nguồn từ một cái tôi mạnh mẽ. Chương 2: Điều khiển cảm xúc chính là điều khiển cuộc đời của mình. Chương 3: Lập kế hoạch và từng bước tiếp cận mục tiêu. Chương 4: Tăng cường tự kiểm soát bằng cách cải thiện tình trạng cơ thể. Chương 5: Tự kiểm soát không nên vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân.

Ký hiệu kho: Vv 5706, Vv 5707.

3. Nghệ thuật tư duy lành mạnh- 99 lỗi tư duy cần tránh/Rolf Dobelli, Minh Thi d. –H.: Thế giới, 2019.- 442tr.

Nội dung: Tác giả đã mổ xẻ phân tích qua 99 chương ngắn gọn, súc tích với những ví dụ minh họa thiết thực giúp ta có thể nhận diện và né tránh chúng. Đơn giản, rõ ràng và toàn diện một cách đáng ngạc nhiên, cuốn cẩm nang nhất định phải có này có thể thay đổi mãi mãi cách ta suy nghĩ, giúp ra quyết định sáng suốt hơn mỗi ngày ở bất cứ đâu trong bất cứ tình huống nào.

Ký hiệu kho: Vv 5704, Vv 5705.

4. Chủ nghĩa vô thần/Julian Baggini, Thùy Dương d. –H.: Tri thức, 2020.- 207 tr.

Nội  dung: Cuốn sách này dành cho các độc giả khác nhau bao gồm cả người vô thần đang đi tìm kiếm một “hệ thống phòng thủ” và tìm cách giải thích vấn đề từ góc độ của họ, những người bất khả tri khi nghĩ rằng cuối cùng họ có thể là người vô thần và các tín đồ tôn giáo vốn có mong muốn chân thành hiểu Chủ nghĩa vô thần. Cuốn sách cũng đưa ra các dẫn chứng giúp những người vô thần sắp xếp các suy nghĩ của họ, đồng thời có thể tặng cho bạn bè để giải thích cho niềm tin của mình.

Ký hiệu kho: Vv 5702, Vv 5703.

5. Người xưa dạy trẻ- Tam tự kinh và giáo dục ngữ văn ở Việt Nam/Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Tú Mai. – H.: Khoa học xã hội, 2020. – 299tr.

Nội dung: Chuyên khảo này thông qua việc đi sâu nghiên cứu một cuốn sách giáo khoa để cung cấp một góc nhìn chi tiết, cụ thể về lịch sử giáo dục khoa cử bậc tiểu học. Nội dung sách gồm 5 chương. Chương 1: Giới thiệu về sách Tam tự kinh. Chương 2: Tam tự kinh tại Việt Nam: một số vấn đề  về văn bản học. Chương 3: Lịch sử chú giải và phiên dịch Tam tự kinh tại Việt Nam. Chương 4: Ảnh hưởng của Tam tự kinh trong thư tịch cổ Việt Nam. Chương 5: Tam tự kinh với giáo dục tiểu học ở Việt Nam.

Ký hiệu kho: VL 1549.

6. Gạch và ngói thế kỷ XV- XVII ở Bắc Việt Nam/Ngô Thị Lan. –H.: Thế giới, 2019. – 398tr.

Nội dung: Cuốn sách là tổng hợp các tư liệu nghiên cứu về gạch và ngói thế kỷ XV- XVIII ở Bắc Việt Nam qua nguồn tư liệu khảo cổ học. Những ý kiến nhận xét và đánh giá về tình hình xây dựng và sử dụng gạch, ngói thế kỷ XV-XVIII. Những đặc trưng cơ bản và sự tiến triển của gạch và ngói trên phương diện chất liệu, màu sắc, kỹ thuật...Giá trị của việc nghiên cứu gạch, ngói trong việc tìm hiểu lịch sử mỹ thuật cũng được đặt ra. Ảnh hưởng và giao lưu văn hóa qua gạch, ngói một số nước trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á...

Ký hiệu kho: VL1538.

7. Khảo sát văn bản truyện thơ nôm Tày/Hoàng Phương Mai. –H.: Khoa học xã hội, 2020. – 531tr.

Nội dung: Cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Một số thành tựu nghiên cứu và biên dịch văn bản truyện thơ nôm Tày. Chương 2: Khảo sát hình thức và nội dung văn bản truyện thơ nôm Tày hiện đang lưu giữ tại Viện nghiên cứu Hán Nôm. Chương 3: Một số vấn đề về văn bản và văn tự trong văn bản truyện thơ nôm Tày hiện đang lưu giữ tại Viện nghiên cứu Hán Nôm.

Ký hiệu kho: VL 1547.

 

 

Thư viện Viện Tâm lý học