Cơ cấu tổ chức của Viện Tâm lý học

03/04/2018

(Tamly) - Theo Quyết định số 1192/QĐ-KHXH ngày 30/8/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Tâm lý học có 4 phòng nghiên cứu, 2 phòng nghiệp vụ, chức năng và Tạp chí Tâm lý học.

1. Lãnh đạo Viện

- Quyền Viện trưởng: PGS.TS. Đặng Thị Hoa;

- Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan;

- Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa.

2. Các phòng thuộc Viện

2.1. Các phòng nghiên cứu

2.1.1. Phòng Tâm lý học Cơ bản

- ThS. Lâm Thanh Bình – Phó Trưởng phòng;

- PGS.TS. Phan Thị Mai Hương;

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền;

- TS. Đặng Thị Thu Trang;

- ThS. Phạm Phương Thảo.

2.1.2. Phòng Tâm lý học Xã hội

- TS. Đỗ Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng;

- PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy;

- TS. Nguyễn Thị Phương Hoa;

- TS. Rơ Đăm Thị Bích Ngọc;

- ThS. Phạm Minh Thu;

- ThS. Lê Thị Ngọc Thúy.

2.1.3. Phòng Tâm lý học Văn hóa

- PGS.TS. Lê Văn Hảo - Trưởng phòng;

- PGS.TS. Đặng Thị Hoa;

- TS. Vũ Quỳnh Châu;

- ThS. Lê Thị Thu Hiền.

2.1.4. Phòng Tâm lý học Ứng dụng

- TS. Lê Minh Thiện – Trưởng phòng;

- PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan

- GS.TS. Vũ Dũng;

- CN. Hoàng Nhật.

2.2. Các phòng nghiệp vụ và chức năng

2.2.1. Phòng Quản lý khoa học

- TS. Mai Văn Hải - Phó trưởng phòng;

- ThS. Phạm Thu Huyền;

- CN. Phạm Thúy Ngân.

2.2.2. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó trưởng phòng phụ trách;

- ThS. Nguyễn Thị Hinh;

- ThS. Phạm Thị Đào;

- CN. Vũ Tuấn Anh;

- Vũ Mạnh Cường;

- Nguyễn Bá Khoa;

- Lê Thanh Xuân;

- Nguyễn Thị Vân Anh.

3. Tạp chí Tâm lý học

- Tổng Biên tập Tạp chí:  PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy;

- Phó Tổng biên tập Tạp chí: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa;

- Thư ký tòa soạn: ThS. Phạm Thị Phương Cúc;

- Biên tập viên: ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang.

 

Các tin cũ hơn.............................