Những biến đổi về nhu cầu sử dụng đất đai của cư dân ven đô (18/02/2013)

(Tamly) - Nghiên cứu trên cư dân của các xã Yên Mỹ, Yên Sở, Mỹ Đình trên địa bàn Hà Nội năm 2007 về nhu cầu sử dụng đật đai của cư dân ven đô trong quá trình đô thị hóa, kết quả nghiên cứu cho thấy: