Quan hệ tình dục vợ chồng và mối tương quan của nó với sự hài lòng về đời sống hôn nhân trong gia đình ở nông thôn hiện nay(qua khảo sát tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - Phần cuối (05/10/2010)

(Tamly) - Người dân xã Phù Linh có hài lòng về đời sống hôn nhân của mình không? Mức độ hài lòng về đời sống tình dục có ảnh hưởng như thế nào đến mức độ hài lòng về đời sống hôn nhân nói chung? Câu trả lời nằm trong phần này.

Học vấn, mức sống của người dân và vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (08/11/2010)

(Tamly) - Sự khác biệt về học vấn có tác động rõ nét đến nhận thức của người dân về tài nguyên, môi trường, nhưng hầu như không có tác động đến thái độ của người dân đối với việc bảo vệ môi trờng ở cấp độ xúc cảm và cấp độ hành vi.

Học vấn, mức sống của người dân và vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (tiếp theo) (08/11/2010)

(Tamly) - Nếu như trình độ học vấn có mối tương quan rõ rệt đến nhận thức của người dân về vấn đề tài nguyên, môi trường thì mức sống là một nhân tố có tác động nhất định đến thái độ, hành vi của họ.

Thế nào là chất xám? (22/11/2010)

(Tâm lý) - Những năm gần đây, chúng ta nhắc nhiều đến vấn đề "chảy máu chất xám". Thực trạng này cũng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Cụ thể là chất xám chuyển từ các nước đang phát triển sang các nước phát triển, từ các nước phát triển ít sang các nước phát triển hơn. Có thể nêu ra một số quan niệm về chất xám như sau:

Nhu cầu của nữ trí thức (29/11/2010)

(Tamly) - Bên cạnh gia đình và cuộc sống sung túc thì hoạt động nghề nghiệp cũng là yếu tố cấu thành quan trọng góp phần tạo nên cảm nhận về sự thành công của cuộc sống của nữ trí thức.

Về khái niệm trí thức (29/11/2010)

(Tamly) - Sự phân tách tầng lớp trí thức trong xã hội, về thực chất, là một sự phân tách theo nhóm xã hội nghề nghiệp.

Nhu cầu của nữ trí thức (tiếp) (29/11/2010)

(Tamly) - Bên cạnh gia đình và cuộc sống sung túc thì hoạt động nghề nghiệp cũng là nhân tố cấu thành quan trọng góp phần tạo nên cảm nhận về sự thành công của cuộc sống.

Mô hình gia đình hạnh phúc của sinh viên (30/11/2010)

(Tamly) - Sinh viên đánh giá cao sự “bình đẳng” trong quan hệ vợ chồng và đã chú ý đến thành quả của hôn nhân là con cái.

Đặc điểm tâm lý của cá nhân trong đám đông � cái nhìn sơ lược (09/12/2010)

(Tamly) – Đứng riêng tách biệt, cá nhân là một con người có văn hóa, nhưng khi nằm trong đám đông, anh ta có thể trở thành một kẻ dễ bị kích động, một kẻ hành động theo bản năng. Sự tự phát, thói bạo lực, tính hung dữ, và có cả lòng nhiệt tình, sự anh dũng của người nguyên thủy trở thành thứ chỉ đạo hành động của cá nhân.

Nhu cầu của nữ trí thức (tiếp) (13/12/2010)

(Tamly) - Nữ trí thức mong muốn được sống trong môi trường an toàn, không ô nhiễm, thực hiện công bằng trên cơ sở cống hiến đi liền với phúc lợi xã hội tốt trên cơ sở thuế thu nhập. Những yêu cầu đó dường như được coi trọng hơn yếu tố kinh tế, dù hiện nay mức sống của người Việt Nam nói chung và của nữ trí thức nói riêng chưa cao.

Nhu cầu của nữ trí thức (tiếp) (13/12/2010)

(Tamly) - Định hướng giá trị công việc ở nữ trí thức không khác nhiều so với nam trí thức. Sự khác biệt rõ nhất chỉ xuất hiện ở giá trị được thể hiện bản thân trong xã hội.

Học sinh trung học cơ sở với việc thực hiện các công việc ở trưởng, lớp và trong nhóm bạn (13/12/2010)

(Tamly) - Xu hướng vươn lên làm người lớn là một đặc điểm tâm lý quan trọng của lứa tuổi thiếu niên – lứa tuổi học sinh trung học cơ sở (HSTHCS). Xu hướng này được các em thể hiện qua nhiều hoạt động khác nhau. Các hoạt động ở trường, lớp và trong nhóm bạn là một trong những nơi tốt nhất để các em thể hiện đặc điểm đó.

Sự khác biệt về mức độ tham gia các công việc gia đình của học sinh THCS (13/12/2010)

(Tamly) - Khi tìm hiểu mức độ tham gia các công việc gia đình của học sinh trung học cơ sở (HSTHCS), chúng tôi thấy rằng, việc thực hiện có sự khác nhau giữa học sinh nông thôn và học sinh thành phố, giữa học sinh lớn và học sinh nhỏ.(Xem thêm bài Mức độ thực hiện công việc gia đình của học sinh trung học cơ sở)

Mức độ thực hiện các công việc trong gia đình của học sinh trung học cở sở hiện nay (13/12/2010)

(Tamly) - Học sinh trung học cơ sở luôn mong muốn được là người lớn và được xem là người lớn. Đây là một đặc điểm tâm lý quan trọng của trẻ lứa tuổi này. Sự tham gia vào các công việc lao động của người lớn, đã có những trách nhiệm nghiêm túc với công việc là một trong số các biểu hiện mang tính khách quan của xu hướng này.

Văn hóa và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế (21/12/2010)

Để bước đầu xây dựng những nguyên tắc cho cách tiếp cận đối với chủ đề chính và góp phần nhận diện những xu hướng biến đổi của văn hóa và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, trong khuôn khổ của bài viết này chúng tôi xin đề cập tới một số khái niệm công cụ và khía cạnh phương pháp luận của các vấn đề nghiên cứu.

Thanh niên và văn hóa thanh niên (21/12/2010)

Văn hóa thanh niên, xuất phát từ khao khát muốn khẳng định mình của giới trẻ, dù có mặt này mặt khác, tiêu cực và hạn chế, nhưng bao giờ cũng vươn tới văn hóa của sự sáng tạo và đổi mới.