Trí tuệ cảm xúc nghề dạy học

04/04/2018

(Tamly) – Trí tuệ cảm xúc nghề dạy học là thuật ngữ mô tả những năng lực cảm xúc mà người giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học để nâng cao hiệu quả giáo dục cho cả người dạy và người học.

Alan Mortiboys, một nhà nghiên cứu giáo dục, tác giả của những cuốn sách bán chạy về lĩnh vực này, thống nhất với định nghĩa về trí tuệ cảm xúc của Goleman rằng: Trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận biết cảm xúc của mình và của người khác, để thúc đẩy bản thân và để quản lý cảm xúc trong chính chúng ta cũng như trong các mối quan hệ của mình.

Theo Mortiboys thì trí tuệ cảm xúc nghề dạy học bao gồm: Nhận biết và phản hồi với cảm xúc của bản thân và người học trong lớp học, để làm cho cả hai có hiệu quả hơn với vai trò của mình; Khuyến khích trạng thái cảm xúc có lợi cho việc học tập của người học. Ông cho rằng, trí tuệ cảm xúc là yếu tố thứ 3 nhưng ít được ghi nhận, bên cạnh năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm có tác động tích cực tới sự phát triển học tập.

Dạy học với trí tuệ cảm xúc có nghĩa là:

-       Có kỹ năng lên kế hoạch cho việc thiết lập môi trường cảm xúc tích cực

-       Có kỹ năng lập kế hoạch cho những trải nghiệm thể chất của người học

-       Có kỹ năng giải quyết những mong đợi của người học

-       Biết cách thừa nhận cá nhân người học

-       Biết lắng nghe người học

-       Có kỹ năng đọc và phản hồi những cảm xúc của cá nhân và của các nhóm

-       Biết cách xem xét tác động của những phản hồi của mình đối với bình luận và câu hỏi của người học

-       Phát triển nhận thức về bản thân trong tư cách là một nhà giáo

-       Ghi nhận những chính kiến ​​và sở thích của mình

-       Có kỹ năng kiểm tra cách giao tiếp không lời của mình

-       Biết cách thừa nhận và xử lý cảm xúc của bản thân trong vai trò là một nhà giáo

-       Có kỹ năng bộc lộ cảm xúc của mình một cách phù hợp với người học

Đó cũng là những nội dung cơ bản của cuốn sách Dạy học với trí tuệ cảm xúc: Hướng dẫn từng bước cho nghề giáo dục bậc cao và hơn nữa của Alan Mortiboys và được độc giả đón nhận tích cực. Cuốn sách này được xuất bản năm 2005, tái bản năm 2013.

PMH.

Theo Mortiboy (2005). Teaching with Emotional Intelligence: A step by step guide for Higher and Further Education Professionals. NXB Abingdon and New York, Routledge.