Vai trò điều tiết của một số biến nhân khẩu xã hội đến mối quan hệ giữa sự tương tác vợ chồng và sự hài lòng hôn nhân*

04/12/2018

(Tamly) – Liệu khả năng tác động của sự tương tác vợ chồng đến sự hài lòng hôn nhân có thay đổi theo độ tuổi và độ dài trong hôn nhân hay không? Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sự chi phối của hai đặc điểm này đến mối quan hệ giữa tương tác và sự hài lòng hôn nhân.

Nghiên cứu được thực hiện trên 1.819 khách thể đã kết hôn, nhằm xem xét giữa những độ tuổi khác nhau và độ dài hôn nhân khác nhau thì có khác nhau về mối quan hệ giữa tương tác vợ chồng và sự hài lòng hôn nhân hay không. Kết quả cho thấy độ tuổi và độ dài hôn nhân có khả năng điều tiết đến mối quan hệ này, cụ thể:

Mức độ tác động của sự tương tác đến sự hài lòng hôn nhân biến đổi rõ nét theo độ tuổi. Mối quan hệ này tăng theo chiều tăng của độ tuổi, tức là khi càng nhiều tuổi hơn thì sự tương tác giữa vợ và chồng càng tác động mạnh mẽ đến sự hài lòng hôn nhân của họ.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng tác động của sự tương tác đến sự hài lòng hôn nhân là khác nhau ở mỗi giai đoạn khác nhau. Những cuộc hôn nhân trên 30 năm kết hôn cho thấy sự tác động của tương tác đến sự hài lòng hôn nhân của họ là lớn nhất, trong khi những cặp đôi trong giai đoạn 5 năm đầu của cuộc hôn nhân thì sự tương tác đối với sự hài lòng hôn nhân lại không quan trọng bằng các giai đoạn về sau.

Như vậy, ở mỗi giai đoạn hôn nhân và lứa tuổi khác nhau sự tương tác vợ chồng ảnh hưởng đến sự hài lòng hôn nhân là khác nhau. Từ kết quả nghiên cứu có thể thấy, càng nhiều tuổi và thời gian kết hôn lâu dài (trên 30 năm) thì sự tương tác tích cực giữa vợ và chồng dường như càng quan trọng và càng cần thiết phải thực hiện để có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

 TrangDang

-----------------------

Lưu ý: Nội dung chi tiết kết quả nghiên cứu này, xin xem thêm trong tài liệu dưới đây: 

Đặng Thị Thu Trang, Phan Thị Mai Hương, Đỗ Thị Lệ Hằng, Phạm Phương Thảo (2018), Ảnh hưởng của tương tác vợ chồng đến sự hài lòng hôn nhân. Tạp chí Tâm lý học, 3, 63-75.