Nhu cầu của nữ trí thức (tiếp) (22/12/2010)

(Tamly) - Nhiều nữ trí thức mong muốn được đào tạo, bồi dưỡng thêm những kiến thức cần thiết cho công việc chuyên môn, song chỉ có khoảng xấp xỉ 1/2 số người có nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng thêm đang hiện thực hoá được nhu cầu của mình.

Tâm lý đám đông: mới mà cũ (22/12/2010)

(Tamly) - Đám đông tâm lý chỉ tồn tại tạm thời, nó được hợp thành bởi những yếu tố dị loại chỉ gắn kết với nhau trong một thời đoạn, chúng giống như những tế bào cấu thành một cơ thể sống nhờ nối kết với nhau thành một sinh vật mới, biểu lộ những tính cách rất khác biệt với tính cách mà riêng từng tế bào đã có.

Một số động lực thúc đẩy sinh viên đi làm thêm (04/01/2011)

(Tamly) - Có nhiều động cơ thúc đẩy sinh viên đi làm thêm. Các động cơ đều chính đáng, tích cực cần được khuyến khích.

Điều kiện của một gia đình để hạnh phúc theo ý kiến của sinh viên (18/01/2011)

(Tamly)- Đánh giá về điều kiện của một gia đình hạnh phúc, sinh viên đặt yếu tố vật chất ngang với yếu tố tinh thần. Sinh viên cũng quan tâm đến kiến thức về hôn nhân và gia đình.

Con tỷ phú tiêu tiền giỏi hơn tỷ phú! (21/02/2011)

Tamly - Chỉ khi con người biết giá trị của đồng tiền và phải bỏ tiền chi trả cho những thứ mà họ sử dụng thì họ mới có ý thức tiết kiệm.

Một số hội chứng tâm lí trong giao tiếp ứng xử (21/02/2011)

Con người, dù là ai luôn phải hòa nhập, gắn mình và tồn tại trong một môi trường xã hội để giao tiếp với người khác, khẳng định được cái riêng của mình, phát biểu được chủ kiến, từ đó nhận được sự hưởng ứng hay trợ giúp cho điều mình mong muốn. Giao tiếp ứng xử là cách phổ biến nhất trong hoạt động sống, vì trong mọi trường hợp, ai cũng phải làm việc và mưu cầu thông qua hoặc với người khác.

Một số đặc điểm nhân cách văn hoá của trí thức nước ta hiện nay (09/03/2011)

(Tamly) - Trí thức không ủng hộ mô hình xã hội, trong đó phát triển kinh tế bằng mọi giá mà mong muốn được sống trong một xã hội an toàn, có chuẩn mực, tràn đầy nhân tính, đảm bảo sự công bằng, đồng thời bảo vệ được môi trường.

Một số đặc điểm nhân cách văn hoá của trí thức nước ta hiện nay (tiếp) (09/03/2011)

(Tamly) - Bên cạnh những điểm mạnh, trong thời điểm hiện tại, nhân cách văn hoá tầng lớp trí thức Việt Nam còn có những hạn chế nhất định.

Một số đặc điểm tâm lý cơ bản của sinh viên (22/03/2011)

(Tamly) – Sinh viên là một nhóm xã hội đặc biệt, đang tiếp thu những kiến thức, kỹ năng chuyên môn ở các trường cao đẳng, đại học để chuẩn bị cho hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.

Khó khăn của sinh viên trong việc làm quen với cuộc sống tự lập (28/03/2011)

(Tamly) - Một trong số những khó khăn của sinh viên hiện nay, đó chính là việc làm quen với cuộc sống tự lập liên quan đến nhà ở, sinh hoạt cá nhân và vấn đề tài chính, chi tiêu.

Hoạt động học tập ở bậc đại học và khó khăn trong việc thích ứng của sinh viên với hoạt động này (28/03/2011)

(Tamly) - Hoạt động học tập là loại hoạt động đặc biệt của con người với mục đích nắm vững những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và các hình thức nhất định của hành vi. Nó bao gồm cả ý nghĩa nhận thức lý luận khoa học và kinh nghiệm thực tiễn (I.B. Intenxơn).

Sự xuất hiện của đạo đức học môi trường (Phần 1) (05/04/2011)

(Tamly) - Khi môi trường trở thành vấn đề của phát triển thì nó cũng trở thành vấn đề của đạo đức.

Sự xuất hiện của đạo đức học môi trường (Phần 2) (05/04/2011)

(Tamly) - Những tư tưởng về sự hoà hợp giữa con người và tự nhiên đã có trong các tôn giáo và các học thuyết triết học thời cổ đại (Nguyễn Văn Phúc, 2009).

Sự xuất hiện của đạo đức học môi trường (Phần cuối) (05/04/2011)

(Tamly) - Những tư tưởng về sự hoà hợp giữa con người và môi trường tự nhiên của các tôn giáo, thực trạng cạn kiệt tài nguyên thiên thiên và ô nhiễm môi trường của thời kỳ cách mạng công nghiệp, kinh tế thị trường đã là những tiền đề quan trọng để xuất hiện một quan niệm mới về quan hệ, về cách ứng xử của con người với môi trường tự nhiên.

Các tiêu chí của đạo đức môi trường (Phần cuối) (08/04/2011)

(Tamly) - Một trong các phạm trù cơ bản của đạo đức con người là lương tâm. Đối với hành vi đạo đức môi trường thì lương tâm là một tiêu chí cơ bản khác để đánh giá.

Một số chức năng cơ bản của đạo đức môi trường (08/04/2011)

(Tamly) - Đạo đức môi trường có vai trò to lớn và không thể thiếu được trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa con người với môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững. Đạo đức môi trường định hướng và điều chỉnh hành vi của con người với môi trường.