Một số khuynh hướng cơ bản của đạo đức học môi trường (Phần 1) (13/04/2011)

(Tamly) - Từ khi xuất hiện đến nay, đạo đức học môi trường đã phát triển thành một số khuynh hướng với những quan điểm cụ thể ít nhiều khác biệt nhau.

Một số khuynh hướng cơ bản của đạo đức học môi trường (Phần 2) (13/04/2011)

(Tamly) - Nếu những người theo khuynh hướng đạo đức học duy sinh vật nhấn mạnh đến giá trị của thế giới sinh vật, quyền sống và tồn tại của chúng trong quan hệ với con người thì những người theo khuynh hướng đạo đức học duy môi trường lại nhấn mạnh tính chất cộng đồng, đòi hỏi con người phải tôn trọng không những các cộng đồng sinh vật mà còn phải tôn trọng tất cả những điều kiện vật chất của sự sống. Đó là yêu cầu của đạo đức học duy môi trường.

Một số khuynh hướng cơ bản của đạo đức học môi trường (Phần 3) (18/04/2011)

(Tamly) - Nhà triết học Na Uy A.Naiess đã đề xuất một lý thuyết đạo đức môi trường mới, dưới tên gọi Sinh thái học bề sâu với tham vọng khắc phục những nhược điểm của đạo đức học duy sinh vật và đạo đức học duy môi trường.

Đào tạo như một chu trình khép kín (18/04/2011)

(Tamly) - Những bộ phận hợp thành chu trình đào tạo gồm phân tích nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, và đánh giá kết quả đào tạo. Đây là một chu trình khép kín, trong đó sự phát triển hoạt động đào tạo đi từ việc đánh giá nhu cầu đào tạo, thông qua các chương trình phát triển tới việc đánh giá kết quả đạt được.

Động cơ đi lễ chùa của người dân đô thị hiện nay (19/04/2011)

Hà Nội là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, hiện có tới gần 600 ngôi chùa. Các ngôi chùa đều thu hút được một lượng rất lớn dân cư tới lễ vào những ngày rằm, mồng một, các ngày lễ quan trọng trong năm hoặc dịp đầu năm, cuối năm. Tại sao chùa chiền ngày càng thu hút đông người đến lễ ? Động cơ đi lễ chùa của họ là gì ?

Xây dựng hạnh phúc gia đình qua những bữa cơm hàng ngày (19/04/2011)

Nói đến hạnh phúc gia đình chúng ta thường mô tả bằng những từ thật đẹp đẽ và được thể hiện qua những giá trị đạo đức rất đáng trân trọng như tình yêu, lòng chung thuỷ, tình nghĩa vợ chồng, lòng yêu thương, hy sinh cho con cái, sự quý trọng, hiếu đễ của con cháu với cha mẹ, ông bà...

Đạo đức của sinh viên hiện nay (25/04/2011)

(Tamly) - Các giá trị truyền thống là những sản phẩm vật chất và tinh thần tạo nên các kinh nghiệm xã hội qua các thời đại lịch sử, có sức mạnh quan trọng trong việc bảo đảm sự tồn tại và phát triển của đất nước. Đạo đức của sinh viên hiện nay là một trong những biểu hiện về các giá trị truyền thống đó.

Một số khuynh hướng cơ bản của đạo đức học môi trường (Phần 4) (04/05/2011)

(Tamly) - Trong triết lý của phương Đông trước hết là triết lý Phật giáo, triết lý của Lão Tử và Khổng Tử đã thể hiện những quan điểm về đạo đức môi trường. Đó là quan điểm sống thân thiện với môi trường, sống hoà hợp với thiên nhiên.

Một số khuynh hướng cơ bản của đạo đức học môi trường (Phần 5) (10/05/2011)

(Tamly) - Theo quan điểm của đạo đức học Mác - Lênin thì việc bảo vệ môi trường được xem là vấn đề đạo đức.

Một số khuynh hướng cơ bản của đạo đức học môi trường (Phần 6) (10/05/2011)

(Tamly) - Việc bảo vệ tự nhiên không tự giới hạn trong quan hệ giữa con người và tự nhiên mà bao gồm cả quan hệ giữa con người và con người. Do đó, đạo đức môi trường cũng không chỉ giới hạn trong quan hệ giữa con người và môi trường mà còn được thể hiện trong quan hệ giữa con người và con người.

Một số khuynh hướng cơ bản của đạo đức học môi trường (Phần cuối) (10/05/2011)

(Tamly) - Ở nước ta, mặc dù nền kinh tế thị trường và quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá mới được thực hiện chưa lâu, nhưng không ít vấn đề môi trường đã xuất hiện và đang tác động tiêu cực đến phát triển.

Bàn về khái niệm Tâm lý (16/05/2011)

(Tamly) - Theo tiếng Latinh, tâm lý (Psyche) có nghĩa là “linh hồn”, “tinh thần”. Tâm lý gồm tất cả các hiện tượng tinh thần xẩy ra trong đầu óc con người, gắn liền với mọi hoạt động của con người (Tâm lý học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn chủ biên, 2007).

Bàn về khái niệm Tâm lý học xã hội (16/05/2011)

  (Tamly) - Trên thực tế, con người không sống một cách đơn lẻ, biệt lập mà luôn luôn sống trong một hay một số nhóm xã hội, luôn sống trong môi trường giao tiếp với những người khác.

Sự khác biệt giữa tâm lý cá nhân và tâm lý xã hội (16/05/2011)

(Tamly)-Tâm lý cá nhân và tâm lý xã hội có những khác biệt quan trọng. Việc xác định sự khác biệt này có ý nghĩa to lớn trong nghiên cứu tâm lý.

Đánh giá về các chính sách của Nhà nước đối với người công nhân (20/05/2011)

(Tamly) - Các chính sách của Nhà nước đối với người lao động nói chung và người công nhân nói riêng là một trong các mối quan tâm hàng đầu của người công nhân, vì đây là quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân.

Một số đặc điểm cơ bản của tâm lý học xã hội (Phần 1) (23/05/2011)

(Tamly) - Tâm lý xã hội với tư cách là hiện tượng tâm lý đặc trưng và mang tính phổ biến của đời sống xã hội thể hiện ở chỗ tâm lý con người chủ yếu được thể hiện qua tâm lý xã hội.