Thái độ kỳ thị của phụ nữ bị bạo lực gia đình đối với vấn đề sức khỏe tinh thần (12/12/2017)

Kỳ thị là một trong những thái độ tiêu cực của những người xung quanh đến với một người nào đó. Các nghiên cứu lâm sàng đã cho thấy, kỳ thị có ảnh hưởng tiêu cự tới sức khỏe tinh thần của người bệnh.