Trầm cảm ở phụ nữ Việt Nam

12/12/2017

Trầm cảm (depression) là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất trong các loại bệnh về sức khỏe tâm thần. Trầm cảm còn là bệnh xuất hiện đồng thời với các bệnh khác cao nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới có khoảng 200 triệu người, chiếm gần 5,0% dân số, có các triệu chứng trầm cảm điển hình. Riêng ở Việt Nam, tỷ lệ người bị trầm cảm là 2,8% (WHO, 2000). Nhiều nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm cao hơn nam giới ít nhất 2 lần (DSM-IV). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trầm cảm, một trong những nguyên nhân về mặt xã hội là do áp lực cuộc sống. Phụ nữ thường chịu nhiều áp lực trong cuộc sống gia đình hơn nam giới, nhất là ở Việt Nam, nơi vẫn còn nhiều định kiến về giới. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc phụ nữ có tỷ lệ trầm cảm cao hơn nam giới. Trầm cảm cũng là bệnh gây ra nhiều tổn hại về kinh tế và là bệnh gây ra thương tật lớn nhất trong các loại bệnh tật của con người.

Nghiên cứu này được thực hiện trên 243 phụ nữ đã kết hôn ở Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai, Quảng Ngãi và Thanh Hóa. Tuổi trung bình của khách thể nghiên cứu là 30,06, trong đó tuổi thấp nhất là 17 và cao nhất là 60. Khách thể được chọn một cách ngẫu nhiên trong danh sách phụ nữ của phường. Tại Hà Nội, khách thể là những phụ nữ sống trong nội thành (cư dân đô thị). Tại bốn tỉnh Quảng Ninh, Đồng Nai, Quảng Ngãi và Thanh Hóa, khách thể là những phụ nữ sinh sống tại các vùng nông thôn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi dùng thang đo Trầm cảm PHQ-9. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ Việt Nam là 5,0%. Những người sống ở nông thôn có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn những người sống ở thành phố. Phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 50 có mức độ trầm cảm cao hơn so với phụ nữ dưới 30 tuổi và trên 50 tuổi. Những phụ nữ bị bạo hành có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn những phụ nữ không bị bạo hành. Thời gian kết hôn càng dài thì mức độ trầm cảm càng cao.

Tài liệu tham khảo

1. WHO (2000), Children and adolescent Disorders, Management of Mental Disorders, Vol 2, pp. 516 - 537.

 

Đỗ Ngọc Khanh

 

Đỗ Ngọc Khanh