Một hay hai bộ não (Phần 1) (11/06/2018)

(Tamly) - Hai bán cầu não của chúng ta thực hiện hai chức năng khác nhau. Kiến thức này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu nghiêm túc về chức năng chuyên biệt của hai bán cầu não. Đi tiên phong trong lĩnh vực này là R.W. Sperry với những nghiên cứu ban đầu trên động vật. Sperry đã tiến hành nhiều nghiên cứu liên quan trong suốt 30 năm và nhận giải Nobel cho công trình nghiên cứu về năng lực chuyên biệt của hai bán cầu não của mình.

Thực nghiệm tự biện minh của Aronson và Carlsmith (20/12/2016)

(Tamly) - Năm 1963, Elliot Aronson và J. Merrill Carlsmith đã công bố nghiên cứu của họ về ảnh hưởng của sự đe dọa đến việc thực hiện hành vi bị cấm. Trong đó, họ trình bày thực nghiệm về sự biện minh của trẻ mẫu giáo khi bị buộc phải vâng lời. Thực nghiệm này giúp cho việc lí giải tại sao trẻ thích chơi với đồ vật được cấm.