Thích nghi thang đo GENOS trên thế giới (*) (18/06/2018)

(Tamly) – Hiện nay, trong khoa học tâm lý, để đo lường trí tuệ cảm xúc, các nhà khoa học đã có rất nhiều thang đo. Một trong số đó là thang đo GENOS. Thang đo GENOS với 70 item, được thiết kế trong môi trường làm việc. Thang đo này cũng đã được tiến hành ở nhiều nước trên thế giới với độ tin cậy và độ ổn định khá cao.

Một hay hai bộ não (Phần 1) (11/06/2018)

(Tamly) - Hai bán cầu não của chúng ta thực hiện hai chức năng khác nhau. Kiến thức này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu nghiêm túc về chức năng chuyên biệt của hai bán cầu não. Đi tiên phong trong lĩnh vực này là R.W. Sperry với những nghiên cứu ban đầu trên động vật. Sperry đã tiến hành nhiều nghiên cứu liên quan trong suốt 30 năm và nhận giải Nobel cho công trình nghiên cứu về năng lực chuyên biệt của hai bán cầu não của mình.

Trí tuệ cảm xúc nghề dạy học (04/04/2018)

(Tamly) – Trí tuệ cảm xúc nghề dạy học là thuật ngữ mô tả những năng lực cảm xúc mà người giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học để nâng cao hiệu quả giáo dục cho cả người dạy và người học.

Mối quan hệ giữa cảm nhận hạnh phúc và thu nhập (04/04/2018)

(Tamly) - Nhiều nghiên cứu cho thấy có mối tương quan giữa cảm nhận hạnh phúc và thu nhập cá nhân hay thu nhập của hộ gia đình, song tăng thu nhập không luôn đồng hành với tăng hạnh phúc. Tại sao? Vì con người quan tâm nhiều đến thu nhập tương đối, tức là thu nhập trong so sánh với người khác trong xã hội và trong so sánh với thu nhập trước đó của bản thân họ, chứ không đơn thuần chỉ là mức thu nhập cụ thể.