Tính cách dưới góc độ tâm lý học cá nhân và tâm lý học xã hội (Phần 2) (21/09/2020)

(Tamly) - Tiếp sau phần giới thiệu khái niệm tính cách dưới góc độ tâm lý học cá nhân, bài viết này tập trung làm rõ khái niệm tính cách dưới góc độ tâm lý học xã hội. Từ góc độ tâm lý học xã hội, tính cách thường được tìm hiểu như các đặc điểm của một cộng đồng, nhóm người, những nét tính cách mang đặc trưng, bản sắc văn hóa của một dân tộc.

Bàn về cuộc sống hạnh phúc (06/12/2018)

(Tamly) - Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý bao gồm việc sống một cuộc sống tốt đẹp và ý thức về ý nghĩa và sự hài lòng một cách sâu sắc. Vì vậy, cách suy nghĩ và thể hiện cảm xúc, hạnh phúc của mỗi cá nhân luôn trong sự kiểm soát cá nhân.

Hạnh phúc đạo đức (06/12/2018)

(Tamly) - Đối với hầu hết các triết gia Hy Lạp, câu hỏi "Hạnh phúc là gì?" sẽ dẫn đến thảo luận về đạo đức, do đó rất khó để tập trung vào câu hỏi này mà không tập trung vào đạo đức

Cho con nối gia nghiệp: Không phải ngư dân nào cũng muốn. (08/10/2018)

(Tamly) Nghiên cứu được thực hiện trên 212 chủ tàu tại hai địa phương (Gio Linh, Quảng Trị và Nha Trang, Khánh Hòa) bằng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp nghiên cứu tài liệu. Kết quả cho thấy: xu hướng định hướng cho con theo nghề ngư – nghề truyền thống của gia đình - của chủ tàu không rõ rệt.

Gắn bó nghề của ngư dân (08/10/2018)

(Tamly)-Nghề đánh bắt hải sản là một nghề vất vả, nguy hiểm. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu về nguyện vọng chuyển đổi nghề của ngư dân bằng phương pháp bảng hỏi, phỏng vấn sâu, nghiên cứu tài liệu cho thấy đa số ngư dân gắn bó với nghề, không có ý định chuyển sang nghề khác.

Trí tuệ cảm xúc nghề dạy học (04/04/2018)

(Tamly) – Trí tuệ cảm xúc nghề dạy học là thuật ngữ mô tả những năng lực cảm xúc mà người giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học để nâng cao hiệu quả giáo dục cho cả người dạy và người học.

Mối quan hệ giữa cảm nhận hạnh phúc và thu nhập (04/04/2018)

(Tamly) - Nhiều nghiên cứu cho thấy có mối tương quan giữa cảm nhận hạnh phúc và thu nhập cá nhân hay thu nhập của hộ gia đình, song tăng thu nhập không luôn đồng hành với tăng hạnh phúc. Tại sao? Vì con người quan tâm nhiều đến thu nhập tương đối, tức là thu nhập trong so sánh với người khác trong xã hội và trong so sánh với thu nhập trước đó của bản thân họ, chứ không đơn thuần chỉ là mức thu nhập cụ thể.

Sự hài lòng về một số khía cạnh đời sống gia đình của phụ nữ ở miền núi phía Bắc (15/12/2017)

(Tamly) Phụ nữ ở các tỉnh miền núi phía Bắc có gia đình tham gia nghiên cứu khá hài lòng với một số khía cạnh của đời sống gia đình. Trong đó, họ hài lòng với ứng xử của người thân hơn cả, trái lại, ít hài lòng nhất với điều kiện vật chất của gia đình họ

Sự hài lòng với cách người chồng ứng xử trong gia đình của phụ nữ ở một số tỉnh miền núi phía Bắc (15/12/2017)

(Tamly) Phụ nữ có gia đình ở các tỉnh miền núi tham gia nghiên cứu khá hài lòng với hành vi ứng xử trong gia đình của người chồng. Trong đó, họ hài lòng nhất với cách người chồng ứng xử với bố mẹ mình, cách người chồng ứng xử với việc quan hệ bạn bè của họ. Trái lại, họ ít hài lòng nhất với hoạt động giải trí chung của hai vợ chồng.