Một số đặc điểm của những hộ nông dân trồng lúa có hiệu quả (17/12/2018)

(Tamly) – Ruộng đất được sử dụng vào mục đích trồng lúa chiếm một phần ruộng đất đáng kể của người nông dân. Mặc dù vậy, việc trồng lúa hiện nay được nhiều nông dân phàn nàn là không đem lại hiệu quả về mặt kinh tế, nhưng thực tế cũng có những hộ nông dân trồng lúa hiệu quả. Vậy, những hộ trồng lúa có hiệu quả có những đặc điểm gì khác biệt so với những hộ khác?

Tâm lí không thiết tha với nghề nông nhưng muốn giữ ruộng (17/12/2018)

(Tamly) – Hiện tượng bỏ ruộng đã xuất hiện ở nhiều vùng nông thôn. Điều này gián tiếp phản ánh một thực trạng là người nông dân không còn thiết tha với ruộng đất, với sản xuất nông nghiệp. Mặc dù không còn trực tiếp sử dụng ruộng đất, nhưng chính những người nông dân đó lại không muốn trả ruộng cho chính quyền, mà vẫn muốn giữ ruộng. Tâm lý này có nguyên do từ đâu?

Vị thế của người nông dân qua cách đánh giá của chính họ (17/12/2018)

(Tamly) – Hiện nay, hiện tượng nông dân không gắn bó với nghề nông, với ruộng đất sản xuất đã xuất hiện ở nhiều vùng nông thôn. Nhiều nông dân đã có tâm trạng bi quan khi đánh giá về vị thế nghề nghiệp của mình so với các ngành nghề khác trong xã hội. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều nông dân khác lạc quan với vị thế của mình, đồng thời họ vẫn sống và phát triển nghề nghiệp mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn.

Thực trạng mức độ hài lòng của người nông dân đối với ruộng đất, giá cả và điều kiện sản xuất (14/12/2018)

(Tamly) - Tình trạng bỏ ruộng đã thấy ở một số vùng nông dân. Điều này gián tiếp cho thấy rằng, một số bộ phận nông dân hiện không còn thiết tha nhiều với sản xuất nông nghiệp. Điều này phải chăng đang phản ánh một thực trạng là họ không hài lòng với hoạt động sản xuất nông nghiệp?

Một số nguyên nhân của hiện tượng bỏ ruộng ở người nông dân (11/12/2018)

(Tamly) – Hiện nay, tại một số vùng nông thôn, hiện tượng bỏ ruộng đã xuất hiện. Tình trạng bỏ hoang không canh tác hoàn toàn hoặc một phần, cho thuê ruộng, cho không ruộng, bán hoặc chuyển quyền sử dụng ruộng, thậm chí trả lại ruộng cho chính quyền cho thấy một số nông dân đã không còn thiết tha với đồng ruộng. Vậy, những nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng đó?

Bàn về cuộc sống hạnh phúc (06/12/2018)

(Tamly) - Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý bao gồm việc sống một cuộc sống tốt đẹp và ý thức về ý nghĩa và sự hài lòng một cách sâu sắc. Vì vậy, cách suy nghĩ và thể hiện cảm xúc, hạnh phúc của mỗi cá nhân luôn trong sự kiểm soát cá nhân.

Thái độ về đánh bắt xa bờ của ngư dân ven biển miền Trung - những biểu hiện thông qua hành vi (Phần 2 và hết) (04/12/2018)

(Tamly)- Đánh bắt xa bờ là một trong những hoạt động gian khổ, gắn với những hiểm nguy rình rập, đe dọa đến tính mạng của những người đi biển. Mặc dù vậy, những khó khăn này dường như không thể cản trở ý chí, quyết tâm ngày đêm bám biển, xem biển là nhà, bảo vệ biển đảo, chủ quyền đất nước của ngư dân.

Thái độ về đánh bắt xa bờ của ngư dân ven biển miền Trung - những biểu hiện qua hành vi (Phần 1) * (04/12/2018)

(Tamly) - Từ bao đời nay, theo truyền thống cha truyền con nối, người dân vùng biển dựa vào biển để mưu sinh. Không như những nghề khác, nghề đi biển đòi hỏi ở con người sự can trường, quả cảm, vì mỗi lần đi biển là mỗi lần đặt cược tính mạng mình trên đầu sóng, ngọn gió.

Một số phẩm chất và kĩ năng cần thiết ở người lao động để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (04/12/2018)

(Tamly) - Cách mạng công nghệ 4.0 có tầm ảnh hưởng lớn nhất so với các cuộc cách mạng trước đó. Sẽ có nhiều nghề biến mất và nhiều nghề mới xuất hiện. Đứng trước xu thế này, người lao động cần có một số phẩm chất và kĩ năng thiết yếu để thích ứng và phù hợp với thời cuộc. Dưới đây là một số ý kiến của các chuyên gia kinh tế và chuyên gia giáo dục bàn về vấn đề này.

Nhận thức về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và bảo vệ biển đảo của ngư dân (08/10/2018)

(Tamly)- Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp điều tra bảng hỏi trên 212 chủ tàu đánh bắt xa bờ ở hai địa phương (Gio Linh, Quảng Trị và Nha Trang, Khánh Hòa) và phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp nghiên cứu tài liệu. Kết quả cho thấy, ngư dân nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm bảo vệ quyền chủ quyền và bảo vệ biển đảo Tổ quốc của ngư dân. Họ hiểu rằng, hoạt động đánh bắt xa bờ hiện nay không chỉ vì mục đích mưu sinh, mà còn vì trách nhiệm bảo vệ biển đảo.