Mối liên hệ giữa hiện tượng lười biếng xã hội trong học tập nhóm của sinh viên và kích cỡ nhóm (29/08/2018)

(Tamly)-Học tập nhóm là một hoạt động chung của sinh viên để hoàn thành một mục tiêu học tập cụ thể. Số lượng người trong nhóm có thể nhiều hoặc ít tùy theo sự phân bổ số lượng người và theo mục tiêu học tập cần phải hoàn thành. Thực tế là trong học tập nhóm có xuất hiện hiện tượng lười biếng. Vậy số lượng người trong các nhóm khác nhau có ảnh hưởng gì tới hiện tượng lười biếng trong học tập nhóm hay không?

Sự yêu thích học tập nhóm của sinh viên (29/08/2018)

Hoạt động học tập nhóm là một trong những hoạt động cần thiết và đã/ đang trở thành một hoạt động bắt buộc trong các chương trình học tập của một số bộ môn học cho sinh viên tại các trường đại học. Để tìm hiểu sự yêu thích của sinh viên về hoạt động học tập nhóm mà họ đã/ đang tham gia, một nghiên cứu được tiến hành vào tháng 5/ 2017 trên 288 sinh viên của hai trường đại học tại Hà Nội.

Tiêu điểm kiểm soát bên trong hay bên ngoài?: Kết quả từ một nghiên cứu * (31/05/2018)

Tiêu điểm kiểm soát là niềm tin về mối liên hệ nhân - quả giữa hành vi và kết quả hành vi của con người. Trong quá trình ứng phó với tình huống gây căng thẳng như bão lụt, con người có thể qui gán thành công hay thất bại cho sự nỗ lực của con người (tiêu điểm kiểm soát bên trong) hay cho may mắn hoặc số phận (tiêu điểm kiểm soát bên ngoài).

Những biểu hiện của hành vi giúp đỡ giữa những người hàng xóm ở một xã của huyện Khoái Châu, Hưng Yên (23/04/2018)

(Tamly)- Giúp đỡ nhau giữa những người hàng xóm là truyền thống tốt đẹp của người dân nông thôn nước ta. Ngày nay, khi các gia đình có sự kiện lớn, họ vẫn được những gia đình hàng xóm giúp đỡ bằng nhiều hình thức nhằm duy trì và củng cố mối quan hệ tốt đẹp.

Một số lý do giúp đỡ nhau giữa những người hàng xóm ở nông thôn trong các sự kiện lớn (23/04/2018)

(Tamly)-Có rất nhiều lý do khiến các gia đình hàng xóm ở nông thôn giúp nhau trong các sự kiện lớn; tuy nhiên, có hai lý do thúc đẩy nhiều người giúp nhau nhất là nguyên tắc: “Có đi, có lại” và phong tục tập quán địa phương về hành vi này

Hành vi xã hội nhìn từ góc độ động cơ (05/04/2018)

(Tamly) - Từ xa xưa, những nhà triết học Hi Lạp vĩ đại như Plato và Aristotle đã quan tâm nghiên cứu về nguyên nhân hành vi trong các tình huống. Đến nay, khi chúng ta tiếp tục đào sâu về vấn đề này, có rất nhiều sự giải thích về hành vi xã hội gắn với động cơ.

Thực trạng hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên Việt Nam (05/04/2018)

(Tamly) – Kết quả nghiên cứu trên 1.200 thanh niên cho thấy nhìn chung, mức độ thực hiện hành vi ủng hộ xã hội ở thanh niên còn chưa cao. Những hành vi thông thường, dễ gặp trong cuộc sống hàng ngày ngoài xã hội, dễ thực hiện trong tình huống trực tiếp, tức thì được thanh niên thực hiện nhiều hơn so với những hành vi không phổ biến, không thường xuyên xuất hiện, những hành vi đòi hỏi nhiều thời gian, công sức của người giúp đỡ, hay những hành vi không đem lại sự an toàn cho người giúp đỡ.

Mối quan hệ giữa cảm nhận hạnh phúc và thu nhập (04/04/2018)

(Tamly) - Nhiều nghiên cứu cho thấy có mối tương quan giữa cảm nhận hạnh phúc và thu nhập cá nhân hay thu nhập của hộ gia đình, song tăng thu nhập không luôn đồng hành với tăng hạnh phúc. Tại sao? Vì con người quan tâm nhiều đến thu nhập tương đối, tức là thu nhập trong so sánh với người khác trong xã hội và trong so sánh với thu nhập trước đó của bản thân họ, chứ không đơn thuần chỉ là mức thu nhập cụ thể.