Sự hài lòng về một số khía cạnh đời sống gia đình của phụ nữ ở miền núi phía Bắc (15/12/2017)

(Tamly) Phụ nữ ở các tỉnh miền núi phía Bắc có gia đình tham gia nghiên cứu khá hài lòng với một số khía cạnh của đời sống gia đình. Trong đó, họ hài lòng với ứng xử của người thân hơn cả, trái lại, ít hài lòng nhất với điều kiện vật chất của gia đình họ

Sự hài lòng với cách người chồng ứng xử trong gia đình của phụ nữ ở một số tỉnh miền núi phía Bắc (15/12/2017)

(Tamly) Phụ nữ có gia đình ở các tỉnh miền núi tham gia nghiên cứu khá hài lòng với hành vi ứng xử trong gia đình của người chồng. Trong đó, họ hài lòng nhất với cách người chồng ứng xử với bố mẹ mình, cách người chồng ứng xử với việc quan hệ bạn bè của họ. Trái lại, họ ít hài lòng nhất với hoạt động giải trí chung của hai vợ chồng.

Vai trò và vị trí của người vợ trong gia đình ngư dân đánh bắt xa bờ (15/12/2017)

(Tamly) Trong các gia đình ngư dân đánh bắt xa bờ ven biển miền Trung nước ta, người phụ nữ - người vợ có vai trò rất quan trọng trong mọi mặt đời sống gia đình. 100% những người đàn ông được hỏi hài lòng với vợ ở mức 10/10.

Tính nguy hiểm của nghề và tinh thần đoàn kết của ngư dân ven biển miền Trung (15/12/2017)

Tamly.com. Môi trường hợp động của nghề ngư là một trong những môi trường nghề nghề nguy hiểm bậc nhất trong các môi trường hoạt động nghề. Để ứng phó với sự nguy hiểm đó, ngư dân ven biển miền Trung luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong hoạt động nghề.

Thực nghiệm tự biện minh của Aronson và Carlsmith (20/12/2016)

(Tamly) - Năm 1963, Elliot Aronson và J. Merrill Carlsmith đã công bố nghiên cứu của họ về ảnh hưởng của sự đe dọa đến việc thực hiện hành vi bị cấm. Trong đó, họ trình bày thực nghiệm về sự biện minh của trẻ mẫu giáo khi bị buộc phải vâng lời. Thực nghiệm này giúp cho việc lí giải tại sao trẻ thích chơi với đồ vật được cấm.