Sự thật về thí nghiệm nhà tù Stanford - hành vi tuân lệnh bởi quyền lực (29/11/2018)

(Tamly) - Lý thuyết về sự tuân lệnh được hình thành bắt đầu từ thực nghiệm ở nhà tù Stanford nổi tiếng của Philip Zimbardo. Thực nghiệm này thực tế không chứng mình con người có bản chất hung dữ bạo lực, mà chỉ là một sự tuân lệnh từ những người có quyền lực theo thuyết của tâm lý học xã hội.

ÁP DỤNG THUYẾT KỲ VỌNG TRONG NGHIÊN CỨU (13/09/2018)

(Tamly) - Thuyết kỳ vọng đề cập đến qui luật của những cố gắng, nỗ lực của con người trong hoạt động, lao động. Đó là nỗ lực phụ thuộc vào nhận thức của người lao động về những phần thưởng, những kỳ vọng và niềm tin của họ