MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU (13/08/2018)

(Tamly) - Mô hình nghiên cứu là công cụ để thể hiện mối quan hệ của các nhân tố cần được phát hiện và kiểm chứng trong phạm vi đề tài nghiên cứu.