Mối quan hệ xã hội bền chặt hay mối quan hệ xã hội yếu mang lại những lợi ích gì cho chúng ta? (31/07/2023)

(Tamly) - Khi chúng ta gặp những khó khăn, vướng mắc, những đau khổ hay niềm vui, chúng ta có xu hướng tìm đến những người thân thiết để chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi đó là những mối quan hệ bền chặt (được gọi là mối quan hệ mạnh - strong ties), nhưng trong một vài trường hợp, những mối quan hệ với những người xa lạ (được gọi là mối quan hệ yếu - weak ties) cũng hỗ trợ chúng ta rất nhiều cả về mặt nhận thức và cảm xúc.

Có nên đặt mục tiêu hạnh phúc cho bản thân? (08/12/2018)

(Tamly) - Người có tự do thì không ôm ấp một ý niệm về hạnh phúc. Người tự do sẽ có vô số cơ hội để có hạnh phúc ngay trong hiện tại. “Trời mưa cũng có thể hạnh phúc, mà trời nắng cũng có thể hạnh phúc.”

Học cách xin lỗi (19/04/2010)