Bạn cần nói gì khi muốn giảm cân?

14/11/2017

Tamly- Hãy nghĩ rằng không có sự khác biệt thực sự? Sự khác biệt giữa suy nghĩ "Tôi không" và "Tôi không thể" là khá ấn tượng. Đó là sự khẳng định về quyết tâm và ý chí của bạn, và để giảm cân bạn sẽ cần lựa chọn.

Để đạt được mục tiêu là giảm cân có những hành vi chúng ta phải ngừng làm để thành công, chẳng hạn như ăn quá nhiều, hay từ chối những thói quen sinh hoạt gây ra tăng cân. Không dễ để bản thân có thể áp dụng các thói quen mới, thậm chí còn khó khăn hơn để thoát khỏi những hành vi cũ. Cho dù bạn có tự kiểm soát bao nhiêu, thì sức mạnh ý chí sẽ không không đủ để có thể làm được.

Bạn ăn uống luôn ngon miệng, chính vì vậy cân nặng của bạn cũng theo đó mà gia tăng. Vậy bạn nên làm gì khi luôn phải đấu tranh với việc có tiếp tục ăn thêm hay không? Bạn đã bao giờ băn khoăn giữa hai cụm từ sau: "Tôi không thể ăn" hay "Tôi không ăn thêm". Thoạt đầu bạn có thể thấy nó không có nhiều sự khác biệt, tuy nhiên nếu bạn đọc kỹ bạn sẽ thấy chúng khác nhau và thực sự khác nhau khi bạn làm theo một trong hai cụm từ đó.

Nếu phân tích cụ thể, chúng ta sẽ thấy suy nghĩ "Tôi không thể" làm suy yếu ý thức của bạn, nó làm giảm ý chí và quyết tâm của bạn. Còn nếu bạn nói “Tôi không”, ý thức sẽ dẫn dắt bạn đến với hành động chủ động từ chối. Sự khác biệt giữa suy nghĩ "Tôi không" và "Tôi không thể" có thể khá ấn tượng. Khi bạn “tôi không thể” có nghĩa là bạn vừa chối bỏ sức mạnh của bạn, ý chí của bạn đối với việc giảm cân. Mỗi khi bạn bắt mình nghĩ rằng tôi không thể có được điều này, hoặc tôi không thể làm điều đó, chỉ cần nói Không, tôi không làm điều này, thay vào đó. Bởi vì sự thật đó là sự lựa chọn của bạn. Quyền quyết định những gì bạn làm và không thực sự là của bạn. Khi bạn luôn nghĩ mình không thể, thật dễ dàng để quên đi sự thật đó.

Thương Thảo