Điểm luận các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ trên mạng xã hội

Tác giả: Phạm Minh Thu

Năm xuất bản: Năm 2021

Số xuất bản: Số 12

Với mục đích tìm hiểu tình hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ trên mạng xã hội, nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu. Kết quả cho thấy, hầu hết các tác giả đều sử dụng thiết kế nghiên cứu theo lát cắt ngang, thông qua trang cá nhân của người sử dụng mạng và sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Các thông tin về yếu tố chủ quan (bao gồm các đặc điểm nhân khẩu như giới tính, tuổi... và đặc điểm tâm lý cá nhân như trách nhiệm xã hội và tính cách cá nhân) và yếu tố khách quan (kích cỡ mạng, mối quan hệ ràng buộc...) đã được quan tâm lồng ghép trong các nghiên cứu của họ. Mặc dù mẫu nghiên cứu rất đa dạng với người sử dụng mạng ở các lứa tuổi khác nhau, nhưng hầu như các tác giả quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này ở lứa tuổi thanh niên. Việc điểm luận không chỉ tìm được hướng nghiên cứu chung về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ trên mạng xã hội của các nhóm đối tượng khác nhau mà còn tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi này ở thanh niên. Đây chính là điểm gợi ý cho những nghiên cứu tiếp theo.