Các thành phần của Chánh niệm - nghiên cứu trên mẫu thanh niên

Tác giả: Phan Thị Mai Hương; Đoàn Vũ Thị Hường

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 1

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định các thành phần chánh niệm ở thanh niên. Mẫu nghiên cứu gồm 312 người ở độ tuổi từ 16 đến 35 tham gia trả lời bảng hỏi bằng hình thức trực tuyến với biểu mẫu Google, trong đó 62,5% là nữ. Thang Chánh niệm ban đầu được xây dựng gồm 22 mệnh đề (item), sau phân tích nhân tố khám phá còn 15 mệnh đề đảm bảo độ hiệu lực hội tụ và phân biệt cũng như độ tin cậy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra ba thành phần của chánh niệm là tỉnh thức, tâm an và không phân tâm và các thành phần này có tương quan với nhau ở mức từ yếu đến vừa phải. Một số mô tả về thực trạng các thành phần này đã được thực hiện. Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu đã được bàn luận trong bài viết này.