Sự gắn kết với cha mẹ và cảm nhận thân mật trong mối quan hệ cặp đôi

Tác giả: Bùi Thị Hồng Thái; Nguyễn Thị Thu Trang; Bùi Phương Anh; Nguyễn Thị Huyền; Hà Thị Phượng

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 1

Những trải nghiệm về kiểu gắn kết với cha mẹ trong gia đình gốc từ thời thơ ấu được chứng minh là có mối liên hệ với cảm nhận thân mật trong mối quan hệ cặp đôi của cá nhân khi trưởng thành. Bằng phương pháp chính là điều tra bằng bảng hỏi (kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến) trên 533 người có tuổi đời từ 18 đến 40 và đang ở trong mối quan hệ cặp đôi tại thời điểm nghiên cứu, nghiên cứu chỉ ra rằng các khách thể báo cáo về khía cạnh Thân mật cảm xúc và Thân mật trí tuệ cao nhất trong mối quan hệ của mình. Giữa hai kiểu bố/mẹ chăm sóc và bố/mẹ bảo vệ quá mức, các khách thể đánh giá kiểu gắn kết với bố/mẹ theo xu hướng bố/mẹ chăm sóc cao hơn. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy, kiểu gắn kết bố chăm sóc và mẹ chăm sóc có thể làm gia tăng cảm nhận thân mật trong mối quan hệ cặp đôi ở tuổi trưởng thành, trong khi đó, kiểu gắn kết bố bảo vệ quá mức và mẹ bảo vệ quá mức làm giảm cảm nhận thân mật. Các kết quả này bổ sung thêm minh chứng về vai trò của những gắn kết với người chăm sóc tới chất lượng mối quan hệ cặp đôi. Một số bàn luận và hạn chế của nghiên cứu cũng được làm sáng tỏ ở phần cuối bài viết.