Hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông hiện nay - So sánh theo một số chiều cạnh

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 10

Vị thành niên là giai đoạn được coi là “bão tố và trầm cảm”. Một trong những vấn đề tâm lý nổi cộm ở lứa tuổi vị thành niên, đó là hành vi lệch chuẩn. Trong phạm vi nghiên cứu, 5 nhóm hành vi lệch chuẩn được phân tích, đó là: (1) hành vi lệch chuẩn trong học tập, (2) hành vi lệch chuẩn trong giao tiếp, (3) hành vi gây hấn, (4) hành vi sử dụng chất kích thích và (5) hành vi lệch chuẩn liên quan đến tình dục. Số liệu điều tra cho thấy đa số học sinh đều từng thực hiện một hành vi lệch chuẩn trong năm học vừa qua. Trong số đó hành vi gây hấn và lệch chuẩn trong học tập diễn ra khá phổ biến, tiếp theo là nhóm hành vi lệch chuẩn trong giao tiếp. Hai nhóm hành vi sử dụng chất kích thích và hành vi lệch chuẩn liên quan đến tình dục diễn ra ít phổ biến hơn. Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra một số khác biệt về hành vi lệch chuẩn theo lát cắt giới tính, khối lớp, khu vực sinh sống…

Tạp chí Tâm lý học số 10/2023