Đặc điểm các cơ sở cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý tại thành phố Hà Nội

Tác giả: Ngô Thanh Huệ; Nguyễn Thị Hoài Phương; Hoàng Thị Thanh Huệ

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 11

Vai trò của các cơ sở cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý hiện nay đang ngày càng được đề cao trước thực trạng gia tăng tỷ lệ cá nhân có rối loạn tâm thần cùng nhu cầu được hỗ trợ tâm lý từ các nhóm tuổi khác nhau. Tại Việt Nam, đến nay chưa có một cơ quan chức năng quản lý tất cả các cơ sở này như các ngành nghề khác. Điều này có thể phần nào làm giảm chất lượng của các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng và sự gia tăng của các đơn vị hoạt động thiếu chuyên môn. Nghiên cứu này đã tiến hành phân tích dữ liệu thứ cấp kết hợp điều tra bảng hỏi về một số đặc điểm liên quan đến vấn đề cấp phép thành lập và hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý tại Hà Nội. Có tất cả 28 bộ dữ liệu tương đương với 28 cơ sở cùng với báo cáo của 12 nhà quản lý đã được đưa vào để phân tích. Kết quả cho thấy phần lớn các cơ sở hiện nay đăng ký thành lập dưới hình thức đơn vị kinh doanh, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Bộ Khoa học và Công nghệ là hai đơn vị cấp phép hoạt động cho phần lớn các cơ sở này. Dịch vụ mà các cơ sở cung cấp nhìn chung khá đa dạng từ trị liệu, đến nghiên cứu và đào tạo.

Tạp chí Tâm lý học số 11/2023