Ảnh hưởng của khích lệ của bố mẹ tới hành vi ủng hộ xã hội của học sinh trung học cơ sở: Nghiên cứu trường hợp một trường trung học cơ sở tại Hà Nội

Tác giả: Phạm Minh Thu; Nguyễn Thị Phương Hoa; Rơ Đăm Thị Bích Ngọc; Lê Thị Ngọc Thúy

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 11

Với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng của khích lệ của bố mẹ tới hành vi ủng hộ xã hội của con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, tháng 5/2021, nghiên cứu tiến hành tìm hiểu ý kiến của 462 học sinh tại một trường THCS trên địa bàn Hà Nội. Kết quả hồi quy đơn biến cho thấy những tác động tích cực của sự khích lệ của bố mẹ tới hành vi ủng hộ xã hội của con trong cả hai môi trường: gia đình và trường học; trong đó, hành vi ủng hộ xã hội trong gia đình dự báo sẽ thay đổi nhiều hơn. Những kết quả này là gợi ý có ý nghĩa rất lớn đối với các bậc phụ huynh trong việc kích thích và củng cố những hành vi tốt hướng đến người khác của con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở.

Tạp chí Tâm lý học số 11/2023