Tác giả: Lê Minh Thuận
Nguồn:
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hoa; Nguyễn Vân Anh; Trần Thị Thu Thủy; Trần Ngọc Anh; Ngô Ngọc Xuân Thảo; Nguyễn Quỳnh Nhi; Trần Phương Anh; Phan Thị Mai Hương
Nguồn:
Tác giả: Lý Tường Lợi; Lê Minh Công
Nguồn: Tạp chí Tâm lý học số 6/2023
Tác giả: Nguyễn Thị Phương; Đào Thị Diệu Linh
Nguồn: Tạp chí Tâm lý học số 6/2023