Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới”

27/04/2021

(Tamly) - Ngày 27/4/2021, tại Hội trường 3A, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới”, mã số: KHCN-Tây Nam Bộ.ĐT/14-X19 do PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy, Viện trưởng Viện Tâm lý học làm Chủ nhiệm và Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam làm Tổ chức chủ trì nhiệm vụ.
Theo dòng sự kiện:

Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của nước ta, do GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam làm chủ tịch hội đồng.

       

Trong phần báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy đã nêu bật những bản sắc con người Tây Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay thể hiện ở các khía cạnh cá nhân, xã hội, kinh tế và môi trường. Thông qua đó, có thể thấy rằng con người Tây Nam Bộ hiện nay đã thích ứng được với điều kiện phát triển mới và hướng đến sự phát triển bền vững. Đề tài nghiên cứu cũng đã xác định được những yếu tố tác động đến bản sắc con người Tây Nam Bộ hiện nay, từ đó đưa ra những biện pháp, kiến nghị nhằm phát triển vùng Tây Nam Bộ một cách bền vững.

Nhất trí với báo cáo của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong hội đồng đánh giá đây là công trình được tiến hành nghiêm túc, công phu, làm nổi bật được những kế thừa và thay đổi của con người Tây Nam Bộ trong điều kiện phát triển mới, thang đo đã lựa chọn những nét tiêu biểu trong bản sắc con người để khảo sát trên một số lượng mẫu lớn…. Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu cũng đóng góp một số nội dung để đề tài được hoàn thiện hơn như về cấu trúc có thể ngắn gọn hơn, nên đưa thêm một số kết quả nghiên cứu trong Chương trình Tây Nam Bộ mới được nghiệm thu gần đây để so sánh, đối chiếu và rút ra các kết luận từ các góc nhìn, chuyên ngành khác nhau…

Sau khi họp, các thành viên của hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc. Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy, Chủ nhiệm đề tài đã trân trọng cảm ơn, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng nghiệm thu và hứa sẽ tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa để đề tài được xuất bản với chất lượng tốt nhất.

 

MVH. (Viện Tâm lý học)