Viện Tâm lý học tổ chức nghiệm thu đề tài cơ sở năm 2021

15/12/2021

(Tamly) - Ngày 26-11-2021, tại Hội trường 37 Kim Mã Thượng, Viện Tâm lý học tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021. Trong 6 đề tài được nghiệm thu năm nay, có 2 đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá loại Xuất sắc, 4 đề tài được xếp loại Khá.

Tham dự buổi nghiệm thu đánh giá đề tài có PGS.TS. Đặng Thị Hoa – Quyền Viện trưởng Viện Tâm lý học; PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy – Tổng Biên tập Tạp chí Tâm lý học; TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học, PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan – Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học cùng các nhà khoa học trong Hội đồng nghiệm thu, các cán bộ, nghiên cứu viên Viện Tâm lý học.

Năm 2021, Viện Tâm lý học có 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Nội dung nghiên cứu của các đề tài đều đề cập đến những vấn đề xã hội đáng quan tâm. Mặc dù, do ảnh hưởng của dịch covid-19, các đề tài gặp khó khăn trong khâu khảo sát, thu thập dữ liệu nhưng tất cả các đề tài đều hoàn thành đúng tiến độ, được nghiệm thu đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng. Hội đồng nghiệm thu đề tài đã họp và tiến hành đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài trên. Kết quả nghiệm thu: trong số 6 đề tài thì có 4 đề tài đạt loại Khá, 2 đề tài đạt lại Xuất sắc. Cụ thể là:

Bốn đề tài đạt loại Khá gồm: đề tài “Thể diện xã hội ở người Việt từ góc nhìn của sinh viên” do TS. Lê Minh Thiện làm chủ nhiệm và đề tài “Niềm tin và thực hành làm cha mẹ: nghiên cứu trường hợp cha mẹ có con học tập xuất sắc” do TS. Mai Văn Hải; đề tài “Lo âu thi cử ở học sinh trung học phổ thông” do ThS. Hoàng Nhật làm chủ nhiệm; đề tài “Hành vi môi trường của phụ nữ Hà Nội qua tiêu dùng hàng ngày” do ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Hai đề tài nghiệm thu loại Xuất sắc là đề tài “Các đặc điểm tâm trắc của thang đo tổng quát về hạnh phúc hôn nhân” của ThS. Đặng Thị Thu Trang và đề tài “Sự khích lệ của cha mẹ và ảnh hưởng của nó đến hành vi ủng hộ xã hội của con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở” của ThS. Phạm Minh Thu.

Việc nghiệm thu đề tài được thực hiện rất nghiêm túc, tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ có cơ hội được trình bày vấn đề mình nghiên cứu trước các thành viên hội đồng và các đồng nghiệp, các thành viên trong Hội đồng luôn có mong muốn góp ý kiến xây dựng để giúp các cán bộ trẻ cố gắng hơn trong công việc.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu.

TS. Lê Minh Thiện - Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài trước Hội đồng nghiệm thu


Đề tài của TS. Mai Văn Hải là một trong 4 đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài do ThS. Phạm Minh Thu làm chủ nhiệm - một trong hai đề tài đạt loại Xuất sắc

Rơ Đăm Thị Bích Ngọc