Viện Tâm lý học long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

20/01/2022

(Tamly) - Được sự nhất trí của Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 24/12/2021, Viện Tâm lý học long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (gọi tắt là Viện Hàn lâm) có TS. Đặng Xuân Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, đại diện các Ban ngành Viện Hàn lâm; về phí Viện Tâm lý học có PGS.TS. Đặng Thị Hoa – Quyền Viện trưởng, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan – Phó Viện trưởng cùng toàn thể viên chức, người lao động Viện Tâm lý học.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Tâm lý học, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Phó Viện trưởng trình bày tóm tắt bản báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

TS. Nguyễn Thị Phương Hoa báo cáo công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn so với dự báo; đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống xã hội, tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Viện Tâm lý học đã chủ động triển khai tốt công tác chuyên môn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cán bộ, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận:

Về công tác tổ chức cán bộ, Viện đã xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm ra Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Tâm lý học. Hiện nay cơ cấu tổ chức của Viện Tâm lý học bao gồm 04 phòng nghiên cứu, 02 phòng chức năng và Tạp chí Tâm lý học. Năm 2021, Viện Tâm lý học đã tiếp nhận 05 công chức, viên chức do Viện Hàn lâm điều động và bổ nhiệm. Trong đó, PGS.TS. Đặng Thị Hoa được điều động và bổ nhiệm chức vụ Quyền Viện trưởng Viện Tâm lý học, PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan được điều đồng và bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện trưởng Viện Tâm lý học.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, năm 2021, Viện Tâm lý học có 6 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Mặc dù do sự tác động của đại dịch Covid-19 khiến các đề tài gặp khó khăn trong việc khảo sát, thu thập số liệu nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các thành viên, các đề tài đều đảm bảo đúng tiến độ, nghiệm thu đúng hạn, đều đạt loại Khá trở lên, đặc biệt có 2 đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá loại Xuất sắc. Bốn đề tài cấp Bộ của Viện đang trong giai đoạn thu thập số liệu khảo sát.

Về xuất bản Tạp chí, năm 2021, Tạp chí Tâm lý học đã đảm bảo xuất bản 12 số Tạp chí. Các bài viết đều đạt chất lượng cao, đảm bảo tính khoa học, đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, không vi phạm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, năm 2021, các cán bộ, nghiên cứu viên Viện Tâm lý học đã xuất bản 03 cuốn sách, công bố 10 bài tạp chí khoa học quốc tế (đồng tác giả), 38 bài tạp chí khoa học trong nước.

Về công tác bồi dưỡng cán bộ, năm 2021, Viện Tâm lý học có 01 viên chức hoàn thành lớp Trung cấp LLCT-HC; 01 viên chức đang theo học lớp Trung cấp LLCT-HC do viện Hàn lâm tổ chức; 01 công chức đang theo học lớp cao cấp LLCT tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 01 viên chức đã hoàn thành lớp Bồi dưỡng chức danh BTV hạng III; 02 viên chức hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý cấp phòng; 01 viên chức đang tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, Viện Tâm lý cũng đạt được nhiều thành tựu khác từ các hoạt động khác như hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên… Bên cạnh đó, với sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Tâm lý học và sự tham gia tích cực của các đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể quần chúng Viện Tâm lý học đã có nhiều đổi mới, thu được nhiều thành quả, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị.

Không chỉ ghi nhận những thành công đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, cùng nguyên nhân chủ quan và khách quan, đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho năm tới.

Tại Hội nghị, các vị đại biểu cũng đóng góp ý kiến cho bản Báo cáo tổng kết của Viện Tâm lý học cũng như đưa ra một số kiến nghị, mong đợi của các cán bộ Viện Tâm lý học đối với Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo Viện Tâm lý học.

PGS.TS. Lê Văn Hảo (trái) và PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Thanh thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã biểu dương và đánh giá cao sự linh hoạt, chủ động sáng tạo của tập thể lãnh đạo cũng như viên chức, người lao động Viện Tâm lý học đã kịp thời điều chỉnh và có những phương thức tổ chức phù hợp vừa đáp ứng mục tiêu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đồng thời qua Hội nghị, Phó Chủ tịch cũng chỉ đạo và yêu cầu Viện Tâm lý học: Tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp chuyên môn phù hợp để thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả theo đúng Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2020 của Chính phủ, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch; Tập trung trí tuệ, tư duy và sức lực nghiên cứu, xây dựng định hướng, phác thảo kế hoạch phát triển đơn vị đạt được những mục tiêu trong 5 năm tới; Quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho tập thể viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu trong các lĩnh vực hoạt động, cập nhật những kỹ năng mềm để phù hợp với tình hình mới.

TS. Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Qua đây, Phó Chủ tịch cũng đặt nhiều niềm tin và hy vọng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Viện Tâm lý học giữ vững tinh thần, tích cực chủ động nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy những thành quả đã đạt được trong năm qua, cùng nhau phấn đấu, đoàn kết thống nhất, xây dựng và phát triển hoạt động của Viện Tâm lý học trong năm 2022 với những thành quả cao hơn và quyết tâm hơn nữa.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Tâm lý học, Viện trưởng Đặng Thị Hoa phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và cam kết thời gian tới sẽ tiếp tục chủ động tìm ra các giải pháp, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, thích ứng linh hoạt an toàn, đảm bảo mục tiêu kép do Lãnh đạo Viện Hàn lâm đề ra. Tập trung trí lực của tập thể để xây dựng kế hoạch cũng như chiến lược xây dựng phát triển Viện Tâm lý học trong 5 năm tới. Tập thể lãnh đạo tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, năng lực đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị để có thể đáp ứng với nhiệm vụ và tình hình mới trong giai đoạn tiếp theo.

PGS.TS. Đặng Thị Hoa phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng, PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan đã công bố một số quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Lãnh đạo Viện Tâm lý học giao phó.

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan công bố quyết định khen thưởng

PGS.TS. Đặng Thị Hoa trao giấy khen cho các cán bộ Viện Tâm lý học

Dưới đây là một số hình ảnh khác của Hội nghị.

PGS.TS. Phan Thị Mai Hương (trái) và TS. Lê Minh Thiện (phải) phát biểu tại Hội nghị

Huyền Trang - Bích Ngọc