Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước � NCS. Lê Minh Nguyệt (09/08/2010)

(Tamly) - Ngày 15 tháng 6 năm 2010, Viện Tâm lý học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Lê Minh Nguyệt với đề tài “Mức độ tương tác giữa cha mẹ và con tuổi thiếu niên” chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành – Mã số 62 31 80 05 do PGS.TS. Phan Trọng Ngọ và TS. Dương Thị Diệu Hoa hướng dẫn.

Viện Tâm lý học triển khai khảo sát giai đoạn I đề tài độc lập cấp nhà nước: Tranh chấp lao động và đình công trong các công ty liên doanh và công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta. (19/10/2010)

(Tamly) - Từ ngày mùng 05 đến ngày 20 tháng 9 năm 2010, đoàn cán bộ của Viện Tâm lý học do GS.TS Vũ Dũng, Viện trưởng, Chủ nhiệm đề tài dẫn đầu đã tiến hành khảo sát tại 5 tỉnh gồm: Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bình Dương, Đồng Nai và Tp Hồ Chí Minh.

Hợp tác nghiên cứu tại Nhật Bản (22/12/2010)

(Tamly) - Trong khuôn khổ nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước: “Nhân cách văn hoá trí thức Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”, Viện Tâm lý học đã tổ chức một đoàn cán bộ đi khảo sát tại Nhật Bản từ ngày 17/7/2009 đến ngày 23/7/2009, do PGS.TS Lê Thị Thanh Hương, Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học, Chủ nhiệm đề tài dẫn đầu. Đoàn đã làm việc tại hai trường Đại học Senshu và Tokyo.

Bảo vệ thành công đề tài cấp Nhà nước (22/12/2010)

(Tamly) - Ngày 18 tháng 1 năm 2010, Đề tài cấp Nhà nước:“Nhân cách văn hoá trí thức Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”, Mã số: KX.03.11/06-10 do PGS.TS Lê Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm, Viện Tâm lý học chủ trì đã bảo vệ thành công tại Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước.

Viết tiếp truyền thống 80 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (28/03/2011)

(Tamly) - Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn qua lời dạy Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, BCH Đoàn Viện KHXH Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo để tuổi trẻ cả nước cũng như thanh niên Viện KHXH Niệt Nam có cơ hội ôn lại những truyền thống vẻ vang của Đoàn trong 80 năm qua.

Thông báo về việc quản lí đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Tâm lí học (29/04/2011)

Học viện Khoa học xã hội được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 10/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2010, mọi vấn đề liên quan đến đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Tâm lý học do Học viện khoa học xã hội quản lí; các nghiên cứu sinh chuyên ngành Tâm lý học sẽ liên hệ trực tiếp với Học viện Khoa học Xã hội.

Học viện Khoa học Xã hội đã được cấp phép đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học (29/04/2011)

Các cá nhân có nhu cầu học Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học có thể liên hệ với Học viện Khoa học Xã hội để biết thông tin về kế hoạch tuyển sinh.

Khóa tập huấn Giá trị sống và Kĩ năng sống tại Đồng Hới, Quảng Bình (13/03/2012)

(Tamly) - Từ ngày 7/3 đến 10/3/2012, TS. Đỗ Ngọc Khanh, Viện Tâm lý học đã có khóa tập huấn tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về Giá trị sống và Kĩ năng sống do tổ chức Bắc Âu (NAV) tài trợ.