Viện Tâm lý học tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2021

14/03/2022

(Tamly) - Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 21/12/2021 tại Hội trường, Viện Tâm lý học đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Tham dự Hội nghị có Ban chấp hành Công đoàn, Lãnh đạo Viện Tâm lý cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc Viện Tâm lý học.

Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: PGS.TS. Đặng Thị Hoa  – Phó Bí thư Chi bộ – Quyền Viện trưởng; TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – Bí thư Chi bộ; TS. Lê Minh Thiện - Chủ tịch Công đoàn và thư ký gồm 01 đại biểu: ThS. Lê Thị Ngọc Thúy.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo hoạt động của Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022; thông qua báo cáo thu, chi của công đoàn năm 2021; rà soát, góp ý đối với quy chế chi tiêu nội bộ, định mức lao động, thi đua khen thưởng.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Viện Tâm lý học, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức bình bầu danh hiệu thi đua năm 2021 đối với tập thể Công đoàn Viện Tâm lý học và các cá nhân đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc theo từng chuyên đề: văn hóa – thể thao, giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Bế mạc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Viện và Ban Chấp hành Công đoàn Viện Tâm lý học, PGS.TS. – Quyền Viện trưởng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Huyền Trang - Bích Ngọc