Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 2/2023

28/09/2023

MỤC LỤC Trang
PHAN TRỌNG NGỌ: Đặc trưng của Tâm lý học Phật giáo nguyên thủy 3
LÊ MINH NGUYỆT - LÊ THỊ LAN: Biện pháp phát triển phẩm chất trách nhiệm của học sinh trung học 15
KHÚC NĂNG TOÀN - PHẠM THỊ TRANG NHUNG: Stress nghề nghiệp của giáo viên tiểu học ở Hà Nội 27
NGUYỄN THỊ NHÂN ÁI - NGUYỄN BÌNH NGUYÊN: Quấy rối tình dục trên mạng xã hội đối với học sinh: Nghiên cứu tại một trường trung học cơ sở ở Hà Nội 38
VŨ BÁ TUẤN - TRẦN THỊ CẨM TÚ: Đánh giá tính bất biến thiên của thang đo Niềm tin về tính hợp lý của hành vi gây hấn ở học sinh trung học cơ sở 52
NGUYỄN PHÚC LỘC - TRẦN THỊ LỆ THU - NGUYỄN THỊ NHÂN ÁI - VŨ THỊ NGỌC TÚ: Động cơ học tập của sinh viên sư phạm năm thứ nhất khối ngành Khoa học tự nhiên 68
CHỬ NGỌC DIỆP - PHẠM NAM ANH - BÙI THỊ THU HUYỀN: Thực trạng trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội 82
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98