Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 3/2023

28/09/2023

MỤC LỤC Trang
ĐÀO THỊ DIỆU LINH: Sức khỏe tâm thần của sinh viên trong thời gian cách ly xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 3
HỒ THỊ TRÚC QUỲNH - HOÀNG THẾ HẢI: Đánh giá một số chương trình phòng ngừa bắt nạt học đường cho học sinh trung học cơ sở trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 16
NGUYỄN BÁ PHU - HỒ THỊ TRÚC QUỲNH: Vai trò trung gian của cô đơn trong mối quan hệ giữa lòng tự trắc ẩn và sự hài lòng cuộc sống của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 32
NGUYỄN QUÍ QUỲNH: Tổng quan nghiên cứu về hành vi thích ứng của nhóm trẻ đặc biệt trong sinh hoạt hằng ngày và trong quan hệ xã hội 40
NGUYỄN THỊ VÂN THANH - TRƯƠNG ĐÌNH MỸ TRÂN: Tâm lý đau buồn của tang quyến người tử vong do dịch COVID-19 56
NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ - TẠ THỊ THÚY: Nghiện điện thoại thông minh và cảm nhận hạnh phúc của học sinh trung học phổ thông: một nghiên cứu cắt ngang 69
ĐỖ HÀ TRANG - LÊ KHÁNH LINH - NGUYỄN MAI CẨM NHUNG - ĐẶNG THỊ ÁNH - NGUYỄN VĂN LƯỢT: Phân biệt giới nước đôi và tác động của nó tới tâm lý ở người trưởng thành 86
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98