Thư mời tham dự Hội thảo quốc tế "Những vấn đề tâm lý học đường"

01/10/2023

(Tamly) - Được sự nhất trí của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, vào lúc 8h00, thứ Sáu, ngày 03/11/2023, tại Hội trường tầng 3, nhà B, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 01, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Tâm lý học sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ để "Những vấn đề tâm lý học đường".

Mục đích của Hội thảo là nhằm nêu ra thực trạng những vấn đề tâm lý học đường hiện nay, các yếu tố ảnh hưởng cũng như các vấn đề đặt ra liên quan đến tâm lý học đường. Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và thực hành ở cả trong và ngoài nước. 

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học và những người quan tâm đến tham dự Hội thảo trực tiếp hoặc trực tuyến. 

MVH.