Thông báo danh mục đề xuất thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2025 của Viện Tâm lý học

14/05/2024

(Tamly) - Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TLH ngày 17/4/2024 của Viện Tâm lý học về việc ban hành danh mục đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở theo kế hoạch khoa học năm 2025 và phương thức tổ chức thực hiện, căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn xác định Nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở năm 2025, căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Viện Tâm lý học tại cuộc họp về quyết định danh mục đề xuất thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở, thừa lệnh của Quyền Viện trưởng Viện Tâm lý học, phòng Hành chính - Tổng hợp xin trân trọng thông báo danh mục đề xuất thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2025.

Đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở theo kế hoạch khoa học năm 2025 của Viện Tâm lý học gồm có 6 nhiệm vụ (có danh sách đính kèm). Phương thức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2025 là giao trực tiếp.

Hồ sơ đăng ký tham gia giao trực tiếp chủ nhiệm Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2025 cần được chuẩn bị theo đúng yêu cầu và gửi về địa chỉ: Viện Tâm lý học (Qua phòng Hành chính -Tổng hợp), số 37 phố Kim mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trước 16h00 ngày 15/5/2024 (chi tiết yêu cầu xem trong file đính kèm).

Nguyễn Thị Hinh (đưa tin)

File download: