Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 2/2022

31/03/2022


MỤC LỤC

Trang

PHAN THỊ MAI HƯƠNG - NGUYỄN HỮU MINH: Khác biệt ở nhóm người cao tuổi Việt Nam về việc tặng quà sinh nhật và tổ chức kỷ niệm ngày cưới

3

NGUYỄN TUẤN ANH - TRƯƠNG THỊ KHÁNH HÀ: Sự hài lòng với khu vực nơi sinh sống của trẻ em

16

TRƯƠNG QUANG LÂM - NGUYỄN VĂN LƯỢT - TRƯƠNG THỊ KHÁNH HÀ: Ảnh hưởng của hỗ trợ xã hội đến cảm xúc của trẻ có cha mẹ đi làm ăn xa

32

HỒ THỊ TRÚC QUỲNH - NGUYỄN THANH HÙNG: Cô đơn và đau khổ tâm lý ở học sinh trung học phổ thông Thừa Thiên - Huế

45

NGUYỄN HUY HOÀNG - NGUYỄN VĂN LƯỢT: Tiếp xúc nội dung khiêu dâm ở trẻ vị thành niên: vai trò của khác biệt cá nhân, động cơ tiếp xúc và sự kiểm soát từ phía cha mẹ

60

NGÔ MAI TRANG: Cảm xúc tích cực của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử

73

NGUYỄN HOÀNG ANH VŨ: Kiệt sức nghề nghiệp ở giảng viên đại học Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19

84

TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH)

98