Thông báo về Hội thảo cấp Quốc gia "Sức khỏe tâm thần của người Việt Nam trong đại dịch COVID-19"

06/06/2022

(Tamly) - Viện Tâm lý học xin thông báo về Hội thảo cấp Quốc gia "Sức khỏe tâm thần của người Việt Nam trong đại dịch COVID-19" do Viện Tâm lý học chủ trì vào tháng 9/2022.

1. Bối cảnh và mục đích Hội thảo

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 đang ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, theo đó, người dân Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần. Hội thảo khoa học quốc gia “Sức khỏe tâm thần của người Việt Nam trong đại dịch COVID -19” nhằm mục đích:

Góp phần làm rõ thực trạng sức khỏe tâm thần của người Việt Nam trong và sau đại dịch COVID-19; đánh giá tác động của đại dịch đến sức khỏe tâm thần của người Việt Nam; ứng phó của người dân và các cấp chính quyền về chăm sóc sức khỏe tâm thần trong và sau đại dịch COVID-19; những đề xuất, kiến nghị về mặt chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe tâm thần của người dân trong và sau đại dịch COVID-19.

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

- Một số vấn đề lý luận nghiên cứu về sức khỏe tâm thần trong và sau đại dịch COVID-19 trên thế giới và ở Việt Nam;

- Hiện trạng sức khỏe tâm thần của người dân Việt Nam trong và sau đại dịch COVID-19;

- Thực trạng chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe tâm thần trong và sau đại dịch COVID-19;

- Hệ quả tác động của đại dịch COVID-19 đến sức khỏe tâm thần của người dân Việt Nam;

- Tác động của đại dịch COVID-19 đến tâm lý cá nhân, gia đình và các mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng;

- Ứng phó của người dân, hộ gia đình, nhân viên y tế, cơ sở y tế và các cấp chính quyền về chăm sóc sức khỏe tâm thần trong và sau đại dịch COVID-19;

- Ứng dụng các hoạt động tham vấn, trị liệu tâm lý cho người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và hàm ý chính sách.

3. Thể lệ bài viết

- Bài viết bằng tiếng Việt, được đánh máy theo định dạng font Unicode (Time New Roman), cỡ chữ 13, paper size: width 21cm, height 29,7cm (A4); margin: top 2cm, bottom 2cm, left 3cm, right 2cm, dung lượng từ 7 đến 10 trang;

- Tóm tắt không quá 200 chữ; Từ khóa không quá 5 từ;

- Tiêu đề viết hoa, in đậm, cỡ chữ 14;

- Dưới tiêu đề phía phải ghi rõ họ và tên tác giả (hoặc các tác giả), học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ mail, số điện thoại;

- Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn tài liệu tham khảo trình bày theo quy định một bài báo khoa học;

- Bài viết gửi qua đường email được đặt tên như sau: Tên tác giả.Hội thảo SKTT;

- Bài viết cho hội thảo là bài chưa được gửi hoặc đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khác,…;

- Các bài viết khoa học được tuyển chọn sẽ có thể được xuất bản trong kỷ yếu hội thảo hoặc đăng trên Tạp chí Tâm lý học;

- Tác giả tham luận KHÔNG phải trả phí tham dự Hội thảo.

4. Thời hạn nộp bài

- Thời hạn đăng ký và gửi tóm tắt bài viết: trước ngày 30/6/2022.

- Thời hạn gửi bài viết toàn văn: trước ngày 15/8/2022.

5. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức hội thảo

- Dự kiến thời gian Hội thảo: 8h00 - 12h00 ngày 21/9/2022.

- Địa điểm: Hội trường 3D, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

- Hình thức tổ chức hội thảo: Trực tiếp và trực tuyến.

6. Địa chỉ gửi bài và liên hệ

1. Địa chỉ thư điện tử nhận bài: vientamlyhoc@gmail.com

2. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- TS. Mai Văn Hải, Phòng Quản lý Khoa học, Viện Tâm lý học;

Email: maivanhaipsy@gmail.com; điện thoại: 093 224 9095.

- ThS. Lê Thị Ngọc Thúy, Viện Tâm lý học; Email: lethuytlgdk59a@gmail.com;

điện thoại: 0349801215

Ban Tổ chức Hội thảo rất mong nhận được sự hưởng ứng, đăng ký tham dự và viết bài tham luận cho Hội thảo. 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

PGS.TS. Đặng Thị Hoa

 

 

MVH (Viện Tâm lý học)