Hội thảo khoa học “Cách tiếp cận nghiên cứu xây dựng hệ giá trị"

31/07/2023

(Tamly) - Thực hiện kế hoạch nghiên cứu của Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”, ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại Đà Nẵng, Chương trình đã phối hợp cùng khoa Giáo dục lý luận của Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng, tổ chức Hội thảo khoa học “Cách tiếp cận nghiên cứu xây dựng hệ giá trị”.

Ngay từ đầu, Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của giới lý luận nên đã có nhiều bài viết có giá trị khoa học được gửi tới Ban Tổ chức Hội thảo. Dù đang là thời gian nghỉ hè của các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy ở khu vực miền trung Trung bộ, nhưng Hội thảo đã có sự tham dự của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia…  đến từ các viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Triết học, Viện Tâm lý học, Viện Nghiên cứu Con người) và các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên… đến từ các cơ quan nghiên cứu và các trường đại học tại Đà Nẵng như Học viện Chính trị Hồ Chí Minh khu vực III, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng, Viện Khoa học xã hội Vùng Trung Bộ, Trường Đại học Đông Á,… Hội thảo cũng được đón ông chí Lê Thanh Hùng, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên tới dự. Tham gia Hội thảo, về phía Ban Chủ nhiệm Chương trình có PGS.TSKH. Lương Đình Hải, PGS.TS. Đặng Thị Hoa, PGS.TS. Nguyễn Thu Nghĩa, về phía Khoa Giáo dục Chính trị có TS. Đinh Thị Phượng, Chủ nhiệm Khoa,…

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Chủ nhiệm Chương trình đã nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, khẳng định ý nghĩa của việc nghiên cứu các hệ giá trị quốc gia, giá trị văn hoá, giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. PGS. đã nêu một số điểm lý luận làm cơ sở để Hội thảo tiến hành tham luận, bình luận, trao đổi về cách tiếp cận xây dựng các hệ giá trị. PGS. cũng nêu ra những khó khăn, phức tạp của vấn đề giá trị và hệ giá trị nói chung.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được chia làm hai phiên. Trong hai phiên thảo luận, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các chuyên gia tập trung làm rõ các khái niệm và các nội dung cơ bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, họ cũng phát biểu, thảo luận về các biểu hiện đặc thù của các giá trị cốt lõi tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung và từ đó nhấn mạnh thêm cách tiếp cận mới trong xây dựng các hệ giá trị cơ bản, chủ yếu trong thời kỳ mới.    

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TSKH. Lương Đình Hải đã tóm lược những nội dung chính yếu của các tham luận và ý kiến thảo luận, khẳng định một số điểm về tiếp cận xây dựng các hệ giá trị chủ yếu cơ bản và các giá trị cốt lõi trong giai đoạn hiện nay. PGS. cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Khoa Giáo dục lý luận, các vị đại biểu, các nhà khoa học, giảng viên, các cán bộ, nhân viên của Khoa và Trường đã có những đóng góp quý báu để Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp. Các ý kiến đều có giá trị khoa học, mang tính xây dựng và là những gợi mở giúp cho Chương trình đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu.

Đinh Phượng – Lương Hải