Viện Tâm lý học tổ chức nghiệm thu đề tài cơ sở năm 2023

04/12/2023

(Tamly) - Ngày 4-12-2023, tại Hội trường tầng 3, Viện Tâm lý học tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023. Trong 6 đề tài được nghiệm thu năm nay, có 2 đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá loại Xuất sắc, 4 đề tài được xếp Khá.

Năm 2023, Viện Tâm lý học có 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Nội dung nghiên cứu của các đề tài đều đề cập đến những vấn đề xã hội đáng quan tâm. Mặc dù kinh phí năm nay cấp muộn, nhưng với sự cố gắng của các chủ nhiệm và thành viên, tất cả các đề tài đều hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Phần lớn các chủ nhiệm đề tài đều là các cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện Tâm lý học. Thông qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, họ đã có cơ hội trưởng thành và khẳng định bản thân trong công tác nghiên cứu khoa học, phát triển chuyên môn. 

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm các nhà khoa học trong và ngoài cơ quan, đã nghiêm túc đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài. Các nhà khoa học đã có những ý kiến xây dựng, góp ý để giúp các cán bộ trẻ hoàn thiện tốt hơn báo cáo khoa học của mình, cũng như có thêm những kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu. Các đề tài đã được chấm điểm và xếp loại như sau: 4 đề tài đạt loại Khá, 2 đề tài đạt lại Xuất sắc. 

Bốn đề tài đạt loại Khá gồm: đề tài “Sức khỏe tâm thần của nam giới vị thành niên” do TS. Rơ Đăm Thị Bích Ngọc làm chủ nhiệm; đề tài “Thái độ của học sinh THCS thành phố Hà Nội đối với bắt nạt trực tuyến” do ThS. Lê Thị Ngọc Thúy làm chủ nhiệm; đề tài “Sự cô đơn của người cao tuổi” do TS. Vũ Quỳnh Châu làm chủ nhiệm và đề tài “Ứng phó với sự cô đơn của người cao tuổi tại Hà Nội” do ThS. Lê Thị Thu Hiền làm chủ nhiệm.

Hai đề tài đạt loại Xuất sắc là đề tài “Lòng biết ơn của học sinh Trung học cơ sở” do TS. Nguyễn Thị Phương Hoa làm chủ nhiệm và đề tài “Bước đầu xây dựng thang đo cuộc sống tốt đẹp” do ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền làm chủ nhiệm.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu.

ThS. Lê Thị Ngọc Thúy trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tàiTS. Rơ Đăm Thị Bích Ngọc trình bày kết quả nghiên cứu của đề tàiThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng nghiệm thu

 

Ngọc Thúy