Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 5/2023

29/12/2023

Mục lục Trang
LÊ THANH HÀ: Mối quan hệ giữa chánh niệm và sức khỏe tâm thần của sinh viên với biến trung gian là khả năng phục hồi 3
ĐINH THỊ HỒNG VÂN - TRƯƠNG THỊ THU THẢO - LÊ QUÝ HÀ TÂM - HỒ VĂN TRỌNG - HOÀNG BẢO KHOA: Sức khỏe tâm thần của học sinh trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh COVID-19 13
ĐÀO THỊ DIỆU LINH: Trầm cảm ở sinh viên trong thời kỳ COVID-19: Một nghiên cứu cắt ngang 25
NGUYỄN THỊ THANH NGA: Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội  37
LÃ LINH NGA - TRẦN ĐỨC THẠCH - NGUYỄN THANH HƯƠNG: Nâng cao cảm nhận tốt về bản thân ở vị thành niên: Kết quả can thiệp tại bốn trường trung học phổ thông của Hà Nội 47
TẠ QUANG ĐÀM - ĐỖ THỊ MINH NGUYỆT: Thực nghiệm tác động hình thành một số kỹ năng tự học cho học viên Trường Đại học Trần Quốc Tuấn  58
LÊ THỊ THU HIỀN: Ảnh hưởng của ý thức cộng đồng đến hành vi giúp đỡ hàng xóm tại Hà Nội 71
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - PHÙNG THỊ MAI PHƯƠNG - ĐẬU THỊ HÀ NGÂN - NGUYỄN QUANG HUY - PHẠM DƯƠNG MINH TÂM - BÙI ANH ĐỨC - ĐỖ THÙY LY: Chất lượng cuộc sống và động lực học tập của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 84
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98