Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 6/2023

29/12/2023

Mục lục Trang
HỒ THỊ TRÚC QUỲNH - NGUYỄN THANH HÙNG - NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ - NGUYỄN THỊ HÀ - PHẠM THỊ THÚY HẰNG - NGUYỄN BÁ PHU: Sự tự tin và sự trì hoãn trong học tập của sinh viên Đại học Huế 3
TRƯƠNG THỊ HOA: Định hướng nghề nghiệp của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 13
HOÀNG THẾ HẢI: Đánh giá một số chương trình phòng ngừa và can thiệp nghiện internnet cho thanh thiếu niên trên thế giới và bài học kinh nghiệm ở Việt Nam 25
NGUYỄN THỊ THU VÂN: Hiện tượng “Ông bố ngỗng trời” và một số vấn đề đặt ra đối với gia đình Hàn Quốc hiện nay 41
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - ĐÀO THỊ DIỆU LINH: Sức khỏe tâm thần của sinh viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 - Nghiên cứu tổng quan 50
LÝ TƯỜNG LỢI - LÊ MINH CÔNG: Cảm nhận hạnh phúc của người đồng tính nữ 69
DƯƠNG VŨ MẪN - TRỊNH VIẾT THEN: Mối quan hệ giữa linh hoạt tâm lý và trì hoãn trong học tập: Vai trò trung gian của điều tiết cảm xúc ở sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 81
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98