Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 8/2023

29/12/2023

Mục lục Trang
PHẠM THỊ THU HOA: Sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở - Nghiên cứu trường hợp tại một trường trung học cơ sở tại Hà Nội 3
NGUYỄN TUẤN VĨNH - NGUYỄN PHƯỚC CÁT TƯỜNG - NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH: Sức khỏe tâm thần của giáo viên mầm non và sức khỏe tâm thần của trẻ mầm non: Hai mặt của một vấn đề - nhìn từ một số nghiên cứu thực chứng trên thế giới 20
HOÀNG THẾ HẢI: Mối liên hệ giữa tổ chức các hoạt động giáo dục với kỹ năng phòng chống bắt nạt học đường của học sinh thành phố Đà Nẵng 33
PHẠM THỊ KIỆM: Hành vi tiêu dùng dịch vụ du lịch của khách du lịch ở trong nước 45
NGUYỄN VĂN TUÂN - ĐỒNG BÁ TUẤN: Yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay 61
NGUYỄN HOÀNG ANH VŨ - PHAN THỊ HOÀI YẾN - PHAN THỊ MAI HƯƠNG: Sức khỏe tâm thần của giảng viên đại học Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn dịch COVID-19 và mối tương quan với tình trạng kiệt sức nghề nghiệp 72
CHU THỊ LỆ: Thực trạng stress trong công việc và hiệu quả ứng phó của người làm can thiệp trẻ rối loạn phát triển 83
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98