Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 10/2023

29/12/2023

Mục lục Trang
TRẦN HOÀNG THỊ DIỄM NGỌC - PHAN THỊ MAI HƯƠNG: So sánh sự hài lòng nghề nghiệp của giáo viên phổ thông theo các đặc điểm nhân khẩu - xã hội 3
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA - PHẠM MINH THU: Nhận thức về lòng biết ơn của học sinh trung học cơ sở Hà Nội 16
VŨ QUỲNH CHÂU: Sự tham gia vào các nhóm xã hội và trải nghiệm cô đơn của người cao tuổi  31
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN: Cơ sở hình thành các chỉ báo và các nhóm chỉ báo đo lường cuộc sống tốt đẹp: Từ góc nhìn điểm luận 38
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN: Cơ sở hình thành các chỉ báo và các nhóm chỉ báo đo lường cuộc sống tốt đẹp: Từ góc nhìn điểm luận 51
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH: Hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông hiện nay - So sánh theo một số chiều cạnh 62
HOÀNG NHẬT - RƠ ĐĂM THỊ BÍCH NGỌC: Rào cản và giải pháp vượt qua rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe tâm thần ở nam giới vị thành niên 73
ĐINH TUẤN DUY - NGUYỄN VŨ HÀ ANH - HÀN MAI LÂM - PHẠM THỊ MAI CHI - TRẦN VĂN MINH: Phong cách ứng phó tôn giáo và tình trạng sức khỏe tâm thần: Một nghiên cứu cắt ngang ở nhóm người trẻ 85
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98